Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Opieka nad dziećmi

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
9 stycznia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie odbyło się spotkanie dotyczące pieczy zastępczej.
Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Opieka nad dziećmi
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Przy ustanowieniu pieczy zastępczej współpracują ze sobą instytucje takie jak np. sąd, ośrodki opieki społecznej, kuratorzy, PCPRy, placówki opiekuńczo – wychowawcze itp.

Spotkanie w nyskim PCPR miało na celu doprecyzowanie szczegółów współpracy w zakresie pieczy zastępczej w powiecie nyskim.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie Irena Kłakowicz w powiecie nyskim jest 110 rodzin zastępczych. 72 dzieci przybywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia 2 koordynatorów rodzin zastępczych.

Uczestniczący w spotkaniu sędzia Tomasz Wierzchowiec wyjaśniał przy okazji m.in. podstawy prawne brane pod uwagę w przypadku umieszczania chorych w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych. Jak informował, w przypadku gdy chory nie został ubezwłasnowolniony, właściwym trybem będzie Ustawa o zawodzie lekarza i wydanie zgody na świadczenie medyczne. Zagadnieniem tym zainteresowani byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej powiatu nyskiego, którzy niejedokrotnie kierują wnioski do sądu o konieczne skierowanie chorego do ZOL. Jeśli chory nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji, nie jest ubezwłasnowolniony i nie ma wcześniejszych historii choroby z takimi opiniami – informował sędzia Wierzchowiec, do umieszczenia w ZOL konieczna jest opinia lekarza psychiatry.

Omawiano również kwestie dotyczące leczenia medycznego dzieci, co jest szczególnie trudne w przypadku gdy rodzic nie wyraża na to zgody.

Podczas spotkania wspomniano także o kontrowersjach jakie wzbudzają przypadki sytuacji, gdy rodzinami zastępczymi zostają dziadkowie, którzy są dobrze sytuowani lub gdy rodzice pracują za granicą i nieoficjalne łożą na dziecko. Zdaniem niektórych osób byłoby lepiej w takim przypadku, aby zamiast tworzyć rodzinę zastępczą ustanowić dziadków opiekunami prawnymi. Omawiano także kwestie wydawania przepustek dla dzieci, co obecnie znajduje się w gestii placówek opiekuńczo - wychowawczych, a nie sądów, oraz zabezpieczania mieszkań dla wychowanków.


SPo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 15 lipca 2024
Imieniny
Henryka, Igi, Włodzimierza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl