wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Nysa ma nową strategię rozwoju

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w gminie Nysa.
Nysa ma nową strategię rozwoju

Nysa ma nową strategię rozwoju
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Coraz więcej się mówi o zagospodarowaniu nyskiego Rynku. Niedawno gmina rozstrzygnęła przetarg na wieczyste użytkowanie trzech działek, przed wojną zabudowanych. Jak będzie w najbliższych latach zmieniał się Rynek?

Oddanie prawa wieczystego użytkowania trzech działek na naszym Rynku, daje gwarancję, że w najbliższym czasie, ta część Rynku zostanie zabudowana. Uniknęliśmy w ten sposób sytuacji, w której po sprzedaży prawa własności nieruchomości nie mamy żadnego wpływu na to, kiedy zostanie ona zabudowana. Zabudowa drugiej pierzei w Rynku to kolejny etap odbudowy tej części miasta.

Z przedstawionej koncepcji zabudowy wynika, że pod projektowanym budynkiem, inwestor ma zamiar wybudować parking podziemny. Takie rozwiązanie pozwoli na zmianę funkcji terenu z obecnych parkingów na bardziej reprezentacyjne, typu plac miejski z elementami małej architektury i zieleni.

Jestem przekonana, że obecny teren przed Bazyliką wraz z terenem parkingu na Rynku przekształcony zostanie w duży plac, który będzie centralnym miejscem spotkań zarówno mieszkańców miasta, jaki i turystów odwiedzających nasze miasto. Nie możemy zapomnieć również o zmianach komunikacyjnych, które będą konsekwencją takiej zabudowy. Myślimy o ograniczeniu ruchu pojazdów na Rynku. Zarówno sposób zagospodarowania nowych przestrzeni na Rynku, jak i organizacja ruchu będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami miasta.

Zdecydowaną większością głosów radni Rady Miejskiej w Nysie odrzucili wniosek spółki „Dekada” o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, tak, aby możliwa była budowa sklepu wielkopowierzchniowego na terenie byłej zajezdni MZK. Gdzie w Nysie mogą być budowane sklepy wielkopowierzchniowe?

14 radnych było przeciw wnioskowi „Dekady”, 3 radnych się wstrzymało od głosu, 3 nie wzięło udziały w głosowaniu i tylko jeden radny głosował za lokalizacją „Dekady” na terenie byłej zajezdni MZK. Na tym terenie jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i inwestor może budować obiekt handlowy do 2 tys. m2. oraz hotel. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w Nysie są zaplanowane przy ul. Zwycięstwa i przy ul. Otmuchowskiej. Są to tereny należące do gminy.

Z przeprowadzonych w 2008 roku badań wynika, że aż 72 % mieszkańców Gminy popiera taką właśnie lokalizację sklepów wielkopowierzchniowych i jest to zgodne z interesem gminy, bo uzyskane ze sprzedaży środki zasilą budżet gminy, co jest w interesie wszystkich mieszkańców. Przypomnę jeszcze, że na terenie Śródmieścia mamy bardzo dużo terenów handlowych, które również sukcesywnie są zabudowywane.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie uchwalono też nową strategię rozwoju gminy na lata 2014-2023r. W jakim kierunku zmierzać będzie Nysa? W tej sprawie był wyjątkowy konsensus wśród radnych.

Przypomnę, że do opracowania nowej strategii rozwoju gminy Nysa na lata 2014-2023 przystąpiliśmy, ponieważ strategia rozwoju gminy Nysa na 2004 do 2015 została w znacznej mierze zrealizowana, a aktualne kierunki działania gminy przeanalizowaliśmy i dostosowaliśmy do dokumentów programowych Unii Europejskiej i dokumentów krajowych, które będą obowiązywały w latach 2013 do 2018. Uchwalona strategia stanowi kontynuację głównych kierunków dotychczas realizowanej Strategii na lata 2004 – 2015. Głównymi priorytetami w rozwoju gminy na najbliższe lata będzie: konkurencyjna gospodarka, silny kapitał ludzki nowoczesna infrastruktura i chronione środowisko oraz atrakcyjna przestrzeń miejska i obszarów wiejskich. Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem inwestycyjnym gminy Nysa w nadchodzącym okresie programowym jest uzbrojenie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Goświnowice-Radzikowice.

Będzie ono realizowane w ramach projektu kluczowego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Realne planowanie zadań do realizacji w ramach nowej strategii nie byłoby możliwe, gdyby nie zostały zrealizowane priorytety i zadania zaplanowane w obowiązującej dotychczas strategii. Mamy dobrą bazę do rozwoju. Gmina Nysa, jako nieliczna z polskich gmin, ma uporządkowane sprawy środowiskowe: wodociągi, kanalizację, ochronę powietrza i gospodarkę odpadami. Mamy zagospodarowaną I Nyską Podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Karpackiej.

Dzięki temu nabyliśmy doświadczeń i pokazaliśmy się, jako sprawdzony, rzetelny partner dla inwestorów. Wyznaczyliśmy nowe tereny inwestycyjne, modernizowany jest zbiornik retencyjny z tamą i trwa przebudowa rzeki Nysy Kłodzkiej. Wybudowaliśmy 13,2 km nowych dróg w latach 2010-2014, które usprawniły system komunikacyjny Nysy. Rozpoczęły się przygotowania do budowy obwodnicy. W znacznym stopniu odnowiliśmy nasze zabytki oraz zrealizowaliśmy szereg inwestycji i przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki i jej promocji.

Nie tak dawno pytaliśmy Panią o sytuację gospodarczą na terenie gminy Nysa, dziś pytanie o finanse i budżet. W jakiej kondycji finansowej jest Nysa i jakie jest zadłużenie gminy w porównaniu do innych miast?

Sytuacja finansowa gminy jest dobra, na koniec 2014 r. relacja zadłużenia do dochodów gminy na koniec roku nie powinna przekroczyć 24,6 % co daje nam 52 pozycję najmniej zadłużonych miast na 266 miast powiatowych w Polsce i 2 pozycję w województwie. Obecne zadłużenie gminy Nysa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dziś wynosi 32 mln zł., co stanowi 20,80 % planowanych dochodów. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem. Nie występują zobowiązania wymagalne ani odsetki karne z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań, związane z brakiem środków finansowych. Wielkość zadłużenie naszej gminy daje możliwość realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i korzystania ze środków UE w nowej perspektywie finansowej obowiązującej do 2018 roku.

Ruszyła liga siatkówki mężczyzn. Gmina Nysa jest największym sponsorem finansującym działalność nyskiego klubu. Jakie fundusze gmina przeznaczyła w tym roku na siatkówkę?

W ramach zawartej umowy promocyjnej z klubem, gmina Nysa przekazała w tym roku na siatkówkę kwotę 340 tys. zł. Nyska siatkówka ta ligowa, akademicka i szkolna jest wciąż na wysokim poziomie sportowym dostarczając kibicom i gminie wiele emocji oraz satysfakcji. Uważam, że nasza siatkówka i siatkarze są jednym z bardziej rozpoznawalnych sportowych marek Nysy.

Oprócz wsparcia ligowych rozgrywek nasza gmina wspiera również inne programy siatkarskie jak np. nyski Siatkarski Ośrodek Szkolny z klasami sportowymi o tej specjalności czy też młodzieżową drużynę AZS PWSZ, dofinansowując ją w ramach konkursu ofert kwotą 50 tys. zł. Realizacja tych programów i działań stanowi naturalne zaplecze kadrowe oraz bazę dla dalszego szkolenia siatkarskiego, w tym realizowanego w ramach działalności klubu.

Co z halą sportową, na którą tak czekają kibice siatkówki?

Rozpoczęcie budowy hali uzależnione jest od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych dla tej inwestycji. Zgodnie z opracowanym projektem hala, internat i restauracja, wraz z innymi obiektami sportowymi, wchodziły w skład kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej. Nie udało się nam jednak pozyskać wystarczających środków na realizację kompleksu. Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia jest budowa hali, która ma stanowić również bazę socjalną i gospodarczą dla funkcjonowania pozostałych obiektów sportowych. W związku z tym wskazanym jest aby to budowa hali stanowiła pierwszy etap realizacji budowy kompleksu sportowego.

Źródła finansowania tej inwestycji planuję pozyskać w ramach sprzedaży m.in. terenów inwestycyjnych pod handel wielkopowierzchniowy, programów krajowych jak i unijnych przeznaczonych na modernizację bazy sportowej oraz edukacyjnej. Przygotowuję właśnie wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie tej inwestycji. Dobrą wiadomością dla nas jest również informacja o powrocie do realizacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Orlików Lekkoatletycznych”.

Absolwentka Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie, Ada Bryś zdobyła mandat młodzieżowego delegata na 27 Sesję Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, gdzie będzie reprezentowała młodzież z całej Polski już w tym miesiącu. Jak doszło do udziału nyskiej młodzieży w europejskim przedsięwzięciu?

Ada Bryś aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim, pełniąc funkcję Przewodniczącej Szkoły. Podejmowała wiele działań na rzecz innych w ramach prowadzonego wolontariatu. Angażowała się m.in. w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości w ramach którego organizowała warsztaty z przedsiębiorczości. Uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej w naszej gminie. Organizowała debaty i spotkania. Brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Rad Młodzieżowych.

Realizacja tych wszystkich działań oraz aktywność Ady zostały dostrzeżone, docenione i komisja konkursowa wybrała ją, jako polską delegatkę. Będzie brała udział, jako reprezentantka Polski wraz z innymi 34 delegatami z całej Europy, w 27 sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, która będzie się odbywała pod hasłem „Mobilizowanie młodych ludzi do dzielenia się odpowiedzialnością za miasta i regiony”. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla Nysy. Delegaci będą mieli możliwość uczestniczenia w obradach Rady Europy, a także wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym. Mam nadzieję, że wypracowane tam wspólnie wnioski, znajdą swoje urzeczywistnienie w naszej lokalnej społeczności. Wyjazd ten będzie też okazją do zdobycia nowych doświadczeń, dzielenia się swoimi pomysłami na pracę w ramach organizacji pozarządowych i nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Europy.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 4 lutego 2023
Imieniny
Andrzeja, Mariusza, Weroniki

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości