wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


McDonald’s w Nysie coraz bliżej

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w gminie Nysa.
McDonald’s w Nysie coraz bliżej

McDonald’s w Nysie coraz bliżej
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

- Czy są informacje od firmy McDonald's. Kiedy będzie budować restaurację?

Prace projektowe związane z nowym obiektem zlokalizowanym przy ul. Asnyka są na ukończeniu. Dokumentacja została pozytywnie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzgodniono z gminą Nysa połączenie komunikacyjne nieruchomości z ulicą Racławicką. Przypomnę, że budowa nowego ronda na ul. Asnyka było naszą najważniejszą tegoroczną inwestycją. Mamy informacje od przedstawiciela McDonald’s, że na dniach firma wystąpi o pozwolenie na budowę. W połowie września planujemy spotkanie w Nysie z przedstawicielami firmy i wtedy mam nadzieję dowiemy się o szczegółach inwestycji.

- Jak Pani ustosunkuje się do raportu samorządów jednej z firm opublikowanych w piśmie „Wspólnota”, w którym Nysa zajęła odległe miejsce. Opozycja już Panią ostro krytykuje za pozycję miasta w rankingu.

Ranking przeanalizowałam z dużą uwagą. To bardzo interesujący materiał, choć podkreślam z całym naciskiem, że nie odzwierciedla on stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego poszczególnych gmin, ani jakości życia ich mieszkańców i opiera się wyłącznie na wskaźnikach ujętych w sposób dynamiczny i prezentujących wyłącznie zmiany, jakie zaszły w ostatniej kadencji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Przyjęta konstrukcja obliczania wskaźników dyskryminuje jednostki, które charakteryzowały się już wysokim stopniem rozwoju na początku badanego okresu, czyli w 2010 roku. Potwierdza to w opisie przyjętych założeń rankingu zespół badawczy firmy Curulis Sp. z o.o. Ranking przeprowadzono w 4 obszarach funkcjonowania: finanse, gospodarka, infrastruktura i jakość życia. W zakresie dochodów bazowy rok 2010 był dla nas rekordowy. Dochody – zadania własne (bez zadań zleconych i powierzonych) wzrosły z 90,09 mln zł w roku 2006 do 141,05 mln zł w roku 2010 (wzrost o 57 %). Już w 2010 roku było wiadomo, że tak wysoki poziom dochodów nie jest możliwy do utrzymania. Było wiadomo, że zdecydowanie będą się obniżać dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz środki zewnętrzne. To, że gmina bardzo dobrze przed badanym okresem wykorzystała możliwość sprzedaży majątku, czy pozyskania środków zewnętrznych zadecydowało o tym, że w tym obszarze funkcjonowania znalazła się na ostatnich miejscach za badany ostatni okres. Jeśli chodzi o gospodarkę to wskaźniki są bardzo zagmatwane. Na uwagę zasługuje tu fakt, że opracowujący ranking zaliczyli Gminę Nysa do grupy 467 gmin określonych, jako „przemysłowo-usługowe”. Gminy te jak podają autorzy rankingu „charakteryzuje stosunkowo wysoki udział wykonania podatku CIT w wykonaniu dochodów ogółem, który wynosi średnio około 1, 6% w porównaniu do pozostałych skupień, gdzie wynosi on średnio około 0,2% i 0,4%.” Jeśli chodzi o infrastrukturę nasza gmina w 2010 r. miała zakończoną realizowaną (z przeważającym udziałem środków zewnętrznych) kanalizację całej gminy i po 2010 r. nie mogła w ramach tych wskaźników odnotować żadnej dynamiki, przez co kolejny raz znalazła się na samym końcu rankingu. Warto dodać, że już w 2010 r. gmina (przy dużym udziale dofinansowania zewnętrznego) miała dobry wskaźnik liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer, liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców czy liczby książek w bibliotekach na 1000 ludności. Metodologia z góry skazywała gminę Nysa, która w ramach badanych obszarów miała już w 2010 r. sytuację zdecydowanie lepszą niż wiele innych gmin na zajęcie bardzo odległej pozycji w rankingu. Jak nie należy pochopnie wyciągać wniosków i dokonywać ocen w oparciu o wskaźniki dotyczące dynamiki każdy może odpowiedzieć sobie sam, porównując na przykład wzrost PKB (dynamika) Polski i Niemiec. W ostatnich latach Polska odnotowuje wzrost (dynamikę) PKB zdecydowanie wyższy niż Niemcy (na przykład w 2013 r. Polska 1,4 % a Niemcy 0,5 %). Czy w oparciu o te wskaźniki można mówić, że Niemcy gorzej się rozwijają niż Polska, czy ludziom w Niemczech żyje się gorzej niż w Polsce?

- Jak ocenia Pani ostatnią debatę społeczną na temat projektu zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sprawy Galerii Dekada?

Druga dyskusja publiczna na temat zmian w studium, która odbyła się w Nyskim Domu Kultury zdominowana została tematem lokalizacji na terenie dawnej bazy MZK obiektu galerii. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna przy dużym zaangażowaniu radnych gminy Nysa. Uważam, że sposób prowadzenia kampanii przez firmę Dekada, jaki i niektóre fora społecznościowe, oparta jest na przekłamaniach i półprawdach np. licznik rzekomych strat gminy, informacja w specjalistycznych czasopismach o otwarciu galerii w Nysie w 2016 r., która w obecnym stanie prawnym jest czystą spekulacją.

Uważam, że gmina Nysa ma prawo, a nawet obowiązek wykorzystać sytuację, w której to mając możliwość wskazania lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych na terenie gminy, lokalizuje je na własnych nieruchomościach, dzięki temu do budżetu gminy wpłyną nie tylko podatki od powierzchni handlowej, czy podatki od PIT, ale jeszcze kilka lub kilkanaście milionów ze sprzedaży działki gminnej. Gmina nie może z własnej woli pozbawiać się szansy zarobienia dużych pieniędzy na rzecz komercyjnej firmy, która kupiła teren z konkretnym przeznaczeniem.

- Rozpoczyna się nowy rok szkolny, jakie fundusze i jakie najważniejsze remonty wykonano w nyskich placówkach oświatowych?

Największą inwestycją w oświacie, realizowaną w 2014 roku jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Na realizację tego zadania gmina Nysa pozyskała 1,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WO na lata 2007-2013 ze środków EFRR. W ramach przygotowań gminnych placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego przeprowadzono szereg prac remontowych i modernizacyjnych za 630 000 zł. Wśród nich są np. remont toalet i sali dydaktycznej na I piętrze w Przedszkolu nr 14, w Gimnazjum nr 1 remont sali gimnastycznej, łącznie z wymianą okien i modernizacją ogrzewania. W Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkół Sportowych, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej wykonany został remont łazienek. Dokonano częściowej naprawy pokrycia dachowego np. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach czy w Zespole Szkół Sportowych. Wymieniono w znacznym zakresie instalacje elektryczne m.in. w Szkole Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum nr 2. W Przedszkolu nr 9 wyłożono podwórko kostką. Ze względu na bezpieczeństwo i estetykę w Przedszkolu nr 8 wymieniono bramę wjazdową oraz wymieniono kilka przęseł ogrodzeniowych. Wymieniono wewnętrzną instalację gazową w Przedszkolu nr 6. W Przedszkolu nr 1 wykonany został remont kuchni wraz z wymianą wentylacji nawiewno-wywiewnej, a w Przedszkolu nr 12 wykonane zostanie - I etap - docieplenie ścian pionowych i położona będzie nowa elewacja. Dodatkowo za 46 000 zł doposażono place zabaw w Żłobkach nr 1 i nr 2 oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 9 lutego 2023
Imieniny
Bernarda, Eryki, Rajmunda

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości