wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Z sesji rady - ulgi dla przedsiębiorców, więcej pieniędzy na inwestycje

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Fundusze z remontu na Bazylikę przeznaczono na remonty w szkołach i zadania drogowe. Rada Miejska podjęła też uchwałę o ulgach i zwolnieniach dla firm tworzących miejsca pracy.
Z sesji rady - ulgi dla przedsiębiorców, więcej pieniędzy na inwestycje

Więcej pieniędzy na remonty w szkołach i inwestycje drogowe

Prawie 650 tys. zł na remonty i inwestycje w szkołach przeznaczy Gmina Nysa w 2014r. Są też dodatkowe fundusze na gminne inwestycje drogowe i fundusze na dotację dla powiatu nyskiego.

Po zmianach w budżecie uchwalonych przez Radę Miejską w Nysie w dniu 29 kwietnia na inwestycje Gmina przeznaczy w 2014r. 15,9 mln zł. Dodatkowe środki finansowe na zadania inwestycyjne i remontowe pochodzą głównie z funduszy na remont dachu i elewacji Bazyliki – która nie będzie ostatecznie realizowana, ponieważ właściciel obiektu zabytkowego nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu z funduszy norweskich. Gmina Nysa zapewniała wkład własny do projektu remontu Bazyliki. Pieniądze na remonty w szkołach pozwolą na wykonanie niezbędnych prac m.in. w: Gimnazjum nr 1 w Nysie - gdzie czeka wymiana stolarki okiennej, Przedszkolu nr 12 - gdzie potrzebna jest nowa elewacja oraz w Przedszkolu nr 9, Przedszkolu nr 6, ZSP w Kopernikach i ZSP Biała Nyska. Z gminnych inwestycji trzeba wymienić także projektowanie i realizację w 2014r. parkingu przy ul. Kusocińskiego przed funkcjonującym Żłobkiem nr 1 w Nysie. Z dodatkowych funduszy na inwestycje gminne wykonany zostanie krótki odcinek drogi bocznej z ul. Krasińskiego do działki, gdzie funkcjonować będzie nowy zakład firmy Dywanopol Polska. Firma ta zakupiła od Gminy Nysa nieruchomość w 2013r. przy nowej drodze w ciągu ul. Krasińskiego w rejonie, gdzie zainwestowała już m.in. Castorama. Nadal dobrze układa się współpraca samorządów powiatowego i gminnego przy realizacji inwestycji drogowych. Powiat Nyski otrzymał kolejną w tym roku dotację od Gminy Nysa. Tym razem w wysokości 288 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej w ul. Szopena w Nysie. Po zmianach w budżecie dokonanych przez radnych, na budowę chodników przy drogach powiatowych w mieście i na wsi w 2014r. Powiat Nyski otrzyma od Gminy Nysa dotację w wysokości 822 855 zł.

Nysa pomaga przedsiębiorcom tworzącym miejsca pracy

Uchwalony przez radnych gminny program pomocy de minimis dla przedsiębiorców reguluje zasady udzielania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z pomocy w ramach programu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa. Uchwała dotycząca zwolnień dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy zwalnia od podatku od nieruchomości na okres 3 lat części nieruchomości stanowiących przedmiot opodatkowania, związany z prowadzaniem działalności gospodarczej w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą dodatkowe miejsca pracy na terenie Gminy Nysa. Zwolnień nie stosuje się w przypadku utworzenia miejsc pracy w handlu hurtowym i detalicznym, działalności ubezpieczeniowej, bankowej czy pośrednictwa finansowego. Miesięczna wysokość udzielonego zwolnienia od podatku nie może przekroczyć 90 proc. kwoty należnego podatku za nieruchomość lub jej część, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie od podatku stosuje się w wyniku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy wraz z dokumentacją. Uchwała będzie obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała obejmuje również zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu oraz zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów na wolne miejsca pracy. Powierzchnia lub wartość nieruchomości stanowiących przedmiot opodatkowania, objęta zwolnieniem jest uzależniona od ilości zatrudnionych absolwentów i wynosi 3000 zł rocznie za każdego zatrudnionego absolwenta. Są też zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla firm realizujących w Gminie Nysa nowe inwestycje. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z realizacją nowej inwestycji, lub kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji. Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia Burmistrz Nysy wniosku, zamiaru korzystania z pomocy. Szczegółowych informacji na temat ulg i zwolnień dla przedsiębiorców można uzyskać w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie.

Trwa modernizacja zbiornika retencyjnego i przebudowa koryta rzeki Nysy Kłodzkiej

Podczas obrad na forum Rady Miejskiej w Nysie przemawiała Katarzyna Siejka z RZGW w Opolu, udzielając informacji na temat przebudowy koryta rzeki Nysa Kłodzka oraz remontu zbiornika retencyjnego z budowlą zrzutową. W ramach programu naprawczego – po problemach z ubiegłego roku - zwiększono nadzór, wydłużono czas pracy wykonawcy, sprzętu i ekip budowlanych. Koniec prac przewidziano na 15 grudnia 2015r. Jest to warunek do rozliczenia projektu z funduszy unijnych. Katarzyna Siejka mówiła też o problemach geologicznych przy realizacji zadań przeciwpowodziowych, co wydłuży czas zakończenia inwestycji.

Podczas obrad radni dyskutowali o odcinku drogi na Al. Wojska Polskiego, gdzie zdaniem kilku radnych, droga powinna być szersza. Wiceburmistrz Piotr Walach wyjaśniał specyfikę lokalizacji drogi, zapowiedział specjalne oznakowanie, które ma dodatkowo spowolnić ruch samochodów w tym miejscu. Przy drodze znajduje się też chodnik dla pieszych i rowerzystów. Dalszy etap budowy drogi w Al. Wojska Polskiego zakłada budowę szerszej jezdni z chodnikiem. Radni odrzucili też skargę jednej z mieszkanek przy ul. Krasińskiego w Nysie, nowej drogi, która jej zdaniem jest za wysoko podniesiona w stosunku do działki i ogrodzenia. Mieszkanka prosiła o zamontowanie ekranu chroniącego przed hałasem. Wiceburmistrz Piotr Walach powiedział, że wszystko wykonane zostało zgodnie z prawem i pozwoleniem wodnoprawnym. - Uciążliwości związanych z hałasem i ruchem samochodów nie ma i długo nie będzie – mówił wiceburmistrz. Po długiej dyskusji większość radnych uznała, że najlepszym rozwiązaniem byłyby nasadzenia odpowiednich drzew i krzewów przy działce sąsiadującej z nową drogą. Radny Zbigniew Szlempo podkreślił, że zamontowanie ekranów pogorszyłoby krajobraz w tym rejonie miasta. Podczas sesji radni ocenili działalności za 2013 rok Miejskiego Zakładu Komunikacji, Wodociągów i Kanalizacji „AKWA”, Nyskiego Zarządu Nieruchomości oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Radni uchwalili też nową wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nysa w kwocie 15 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, za udział w szkoleniu pożarniczym w kwocie 7,50 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

Rada Miejska w Nysie oddaje hołd św. Janowi Pawłowi II

Wdzięczni za świadectwo Ojca Świętego Jana Pawła II,

głowy Kościoła powszechnego, wybitnego Polaka, wielkiego patrioty,

niedoścignionego moralnego autorytetu i nauczyciela,

męża opatrznościowego naszej Ojczyzny,

naszego orędownika i pocieszyciela,

tego, który wspierał naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych

w najtrudniejszych chwilach naszej historii

oraz błogosławił nam w wolnej Polsce,

składamy Mu hołd.

Rada Miejska w Nysie jednomyślnie podjęła projekt uchwały złożony przez radnych PiS w sprawie uczczenia św. Jana Pawła II.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 4 lutego 2023
Imieniny
Andrzeja, Mariusza, Weroniki

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości