Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Inwestycje przeciwpowodziowe, ochrona miasta, obwodnica i... anonimy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską o bieżących sprawach w gminie, robotach przeciwpowodziowych na rzece i przy zbiorniku retencyjnym, obwodnicy, pracach nad nową strategią rozwoju gminy, turystyce oraz o wydarzeniach w związku z kanonizacją Jana Pawła II.
Inwestycje przeciwpowodziowe, ochrona miasta, obwodnica i... anonimy

Inwestycje przeciwpowodziowe, ochrona miasta, obwodnica i... anonimy
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

- Najważniejsza inwestycja przeciwpowodziowa dla Nysy nabiera rozpędu. Wraz z wiosną mieszkańcy obserwują ciężki sprzęt i ekipy budowlane przy rzece i przy remoncie zbiornika retencyjnego. Spotkała się Pani ostatnio w tej sprawie z pracownikami RZGW. Czy inwestycja będzie przebiegać już do końca bez problemów, jakie zdarzały się w ubiegłym roku?

- Realizacja tego największego przedsięwzięcia przeciwpowodziowego w naszym mieście przebiegała z pewnymi problemami. Ta sytuacja spowodowała, że wystąpiłam do inwestora tj. RZGW we Wrocławiu z zapytaniem o informację w sprawie dalszego przebiegu realizacji modernizacji zbiornika i przebudowy rzeki, mając na uwadze zakładany termin zakończenia tego zadania i wpływ zaawansowania robót na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w mieście. Z informacji uzyskanych od RZGW z początku kwietnia wynika, że 08.04.2014r. wdrożony został do realizacji program naprawczy inwestycji . Załącznikiem do tego programu jest aktualny ogólny harmonogram budowy, który zakłada zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 15.12.2015r. Wprowadzono również narzędzie kontroli przebiegu realizacji inwestycji polegające na przygotowywaniu przez wykonawcę szczegółowego miesięcznego harmonogramu z systemem dziennego raportowania wykonanego zakresu prac. Efekty tych zmian widoczne są już od pewnego czasu, co daje nadzieję, że dotychczasowe opóźnienia zostaną nadrobione.

- Obwodnica Nysy to temat, który także interesuje mieszkańców. Czy już wybrano wykonawcę robót? Kiedy jest szansa na pierwszą łopatę?

- Prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad weryfikacja ofert na wykonawcę obwodnicy Nysy jeszcze trwa. Został też ogłoszony przetarg na wybór inspektora nadzoru obwodnicy. W dniu 29 kwietnia upływa termin składania ofert. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że podpisanie umowy z wykonawcą obwodnicy i inspektorem nadzoru tej inwestycji odbędzie się w czerwcu. To już jest wielki postęp w realizacji tego zadania. Wybór wykonawcy w naszym przypadku, kiedy budujemy systemem zaprojektuj – wybuduj rozpoczyna realizację obwodnicy.

- Najważniejsze inwestycje dla miasta, czyli zabezpieczenie przed powodzią Nysy i budowa obwodnicy Nysy możliwe są dopiero teraz. Czy Nysa ma większy wpływ na decyzje, które zapadają w regionie i w Warszawie niż to było 10 – 15 lat temu?

 Po wielu latach oczekiwań i starań zapadły korzystne dla nas decyzje o realizacji dwóch ogromnych i niezwykle ważnych inwestycji na terenie naszej gminy. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powinno być wykonane po powodzi w 1997 roku. Wtedy było najwięcej argumentów pozwalających na zabieganie w RZGW o realizację tego przedsięwzięcia. Starania, jakie poczyniliśmy od 2007 roku, spotkania z posłami, władzami KZGW, ministrem środowiska i przedstawianie argumentów, przyniosły w końcu efekty. To kosztowne i trudne zadanie jest realizowane. Doczekaliśmy się również pozytywnych decyzji w sprawie budowy obwodnicy Nysy. Te dwa zadania dają ogromną szansę na rozwój gminy, na rozwój przedsiębiorczości, a pozytywne decyzje w sprawie ich realizacji zostały podjęte moim zdaniem przede wszystkim dzięki zjednoczeniu wielu osób, polityków, posłów, marszałka, wojewody, mieszkańców Nysy wokół tych problemów i prowadzenia systematycznego, konsekwentnego lobbingu na rzecz tych zadań.

- Nysianie wiele dyskutują ostatnio o anonimach w sprawie domniemanych nieprawidłowości w Nyskim Domu Kultury, które przesłane zostały do prasy, instytucji, polityków. Radni opozycji zarzucają, że nie podejmuje Pani działań, nie wyciąga konsekwencji. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie, czy zgadza się Pani z takimi stwierdzeniami?

 Zapoznałam się z treścią anonimów. W tak ważnej sprawie należy przede wszystkim zachować obiektywizm. Spotkałam się z pracownikami NDK. W trakcie rozpoczętych przeze mnie działań wyjaśniających, w Nyskim Domu Kultury rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która została już zakończona i której zakres pokrywał się z kwestiami podnoszonymi w anonimach. Dalsze kroki podejmę po otrzymaniu wyników przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontroli.

- Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023. Dwa pierwsze spotkania już się odbyły. W jakim kierunku zmierzać będzie Nysa w najbliższych latach, jakie są priorytety w projekcie strategii?

 Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu strategii, który zamieszczony jest na naszej stronie internetowej. Na uwagi i spostrzeżenia czekamy do 30 kwietnia br. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 stanowi kontynuację kierunków obecnie realizowanej strategii, jednakże w sposób istotny przenosi ciężar na strategiczny priorytet gminy, jakim jest powstawanie nowych miejsc pracy. Temu celowi w dużej mierze podporządkowane są wszystkie zaproponowane działania. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Gminy Nysa w nadchodzącym okresie programowym jest uzbrojenie i zagospodarowani 156 hektarów terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Goświnowice-Radzikowice. To zadanie zostało również ujęte, jako projekt kluczowy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Uzbrojenie i zagospodarowanie Parku Przemysłowego jest szansą dla młodych ludzi i dla rozwoju naszej Gminy. Drugim priorytetem, który w projekcie strategii został podkreślony to rozwój turystyki, jako gałęzi gospodarki. W większym stopniu niż do tej pory powinniśmy w turystyce widzieć możliwość rozwoju. Mamy ku temu doskonałe warunki w związku z dziedzictwem kulturowym, walorami przyrodniczymi i zrealizowanymi w ostatnich latach przedsięwzięciami wspierającymi rozwój turystyki, takimi jak ochrona środowiska, rewitalizacja zabytków, wzbogacana oferta kulturalna i turystyczna. Kolejnym, wzmocnionym priorytetem są seniorzy. Niestety nasze społeczeństwo, nie tylko w Nysie, starzeje się. W związku z tym w projekcie nowej strategii temat seniorów znalazł istotne miejsce. Aktywizacja seniorów, opieka nad nimi to również możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla czynnych zawodowo mieszkańców Nysy.

- Liczy Pani na udział w konsultacjach społecznych przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych?

- Do tej pory były prowadzone spotkania konsultacyjne dotyczące diagnozy społeczno-gospodarcza gminy Nysa za lata 2002-2012 oraz wynikającej z niej analizy możliwości rozwoju i analizy SWOT. Ten zakres nie wszystkich tak interesuje jak propozycje kierunków rozwoju na lata 2014 – 2023. Przeprowadziliśmy już dwa spotkania konsultacyjne całego już projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zaplanowaliśmy 6 spotkań konsultacyjnych z rożnymi grupami społecznymi, przedsiębiorcami oraz radnymi. Jestem przekonana, że w kolejnych spotkaniach będzie również duża frekwencja mieszkańców Nysy, tym bardziej, że dotyczą one dokumentu, w którym zaproponowano najważniejsze priorytety dla rozwoju Nysy oraz związane z nim realizacje zadań.

- Na stronie internetowej nysa.pl w zakładce „Dla Turysty” - zgodnie z Pani zapowiedzią – pojawiły się już cztery pakiety pobytowe dla turystów. Jakie oferty przygotował touroperator dla gości? Jakich efektów oczekują twórcy nowego podejścia do turystyki w Nysie?

 Podczas spotkań z przedstawicielami biur podróży, gestorami miejsc noclegowych oraz z osobami i stowarzyszeń, które działają lub są im bliskie sprawy rozwoju nyskiej turystyki i jej promocji, zebraliśmy uwagi oraz propozycje w zakresie zaobserwowanych potrzeb i oczekiwań osób odwiedzających Nysę. Na tej podstawie wypracowaliśmy plan działania na zbliżający się sezon turystyczny. Opracowaliśmy propozycje czterech, trzydniowych ofert pobytowych. Zostały one przygotowane dla różnych grup odbiorców. Same ich hasła reklamowe jak: „NYSAmowita przygoda”, „NYSAmowity wypoczynek”, „Nysa – Śląski Rzym” czy też „Nie samą pracą człowiek żyje” najlepiej opisują ich ukierunkowanie. Obecnie prowadzimy ich kolportaż wśród gestorów miejsc noclegowych oraz restauracji i kawiarni. Jesteśmy również w trakcie organizacji z nimi spotkań roboczych na których przybliżamy i omawiamy produkty turystyczne i ofertę kulturalną Nysy. Mamy nadzieję, że przygotowanie pierwszych, konkretnych ofert pobytowych uwzględniających, oprócz atrakcji turystycznych, propozycje zakwaterowania, wyżywienia oraz propozycji programu, a przede wszystkim organizowanych i sprzedawanych przez nyskiego touroperatora, będzie istotnym, dalszym impulsem do zwiększenia w Nysie ruchu turystycznego. Większe zainteresowanie Nysą turystów czy też osób szukających weekendowego odpoczynku to szansa na większą komercjalizację i rozwój usług świadczonych na rzecz obsługi ruchu turystycznego. To szansa na powstawanie nowych miejsc pracy.

- Na koniec jeszcze pytanie o to, co będzie się działo w Nysie w związku z kanonizacją Jana Pawła II? W całej Polsce organizowane są bowiem różne przedsięwzięcia.

- W Nysie już rozpoczęły się uroczystości wprowadzające do kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II – Wielkiego Polaka. W Bazylice św. Jakuba od Poniedziałku Wielkanocnego trwają „Dni Papieskie w Bazylice przed kanonizacją bł. Jana Pawła II oraz bł. Jana XXIII", m.in. z intronizacją portretu św. Jana Pawła II. W dniu 1 maja, o godz. 19:00 na Rynku Solnym obejrzymy bardzo ciekawy spektakl, misterium muzyczne "Totus Tuus" w wykonaniu Teatru A. W spektaklu pojawią się wątki biograficzne z życia Jana Pawła II. Dnia 24 kwietnia 2014r. w Nyskim Domu Kultury odbędzie się koncert specjalny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wiele uroczystości przygotowały również parafie w nyskich sołectwach m.in. w Niwnicy od 25 do 27 kwietnia będą odbywały się uroczystości dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II, m.in.: koncert Kleryckiego Zespołu Muzycznego OO. Franciszkanów z Krakowa, Msza św. z koncertem charytatywnym. Jan Paweł II zawsze gromadził nas na wspólnej modlitwie i nas jednoczył. Tak będzie i tym razem. Czeka nas piękny, wzruszający czas. Życzę wszystkim głębokich przeżyć, refleksji i wzruszeń.


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 22 lipca 2024
Imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl