Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Strefa, inwestycje, walka o uczelnie wyższe i turysta z ofertą

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na temat bieżącej polityki i spraw w Nysie rozmawiamy z burmistrz Jolantą Barską.
Strefa, inwestycje, walka o uczelnie wyższe i turysta z ofertą

Strefa, inwestycje, walka o uczelnie wyższe i turysta z ofertą
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Strefa, inwestycje, walka o uczelnie wyższe i turysta z ofertą
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Strefa, inwestycje, walka o uczelnie wyższe i turysta z ofertą
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

- Pół tysiąca osób pracujących w Podstrefie Nysa WSSE Ivest – Park przy ul. Karpackiej w 2015 r., to możliwe dzięki realizacji inwestycji związanej z rozbudową jednej z firm. Co dzieje się aktualnie w tzw. „starej strefie”, bo Nysa myśli już o przygotowaniu nowych terenów pod inwestycje w rejonie Radzikowic?

Na terenach strefy ekonomicznej między ulicami Jagiellońską a Nowowiejską zainwestowały 3 firmy: Advantech, Alsecco i Vasco Doors. Alsecco i Vasco Doors pracują już od kilku lat. Dyrekcja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczej prowadzi rozmowy z przedstawicielami firmy Advantech, którzy z nieznanych nam przyczyn nie kontynuują budowy. Firma Alsecco stale rozbudowuje swoje przedsiębiorstwo. Powstaje kolejna hala o powierzchni 5600 m2, zatem przedsiębiorca ten będzie miał już hale produkcyjne o powierzchni ponad 20000 m2. Kolejna z hal, to zatrudnienie w firmie nowych pracowników. Warto podkreślić, że uzbrojenie terenów strefy ekonomicznej zachęciło do inwestowania na sąsiadujących ze strefą ekonomiczną terenach niebędących podstrefą nyską Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstały tam również tereny rekreacyjne. Dzisiaj to dobrze zagospodarowany teren miasta, wszystkie tereny inwestycyjne w tym obszarze są już zagospodarowane i dlatego konieczne jest przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych, najlepiej sąsiadujących z zaprojektowaną obwodnicą Nysy.

- Eksperci mówią, że najbliższe pięć lat to dobry czas do inwestowania dla przedsiębiorców. Nysa liczy na nowych inwestorów?

Najbliższe lata to okres, w którym będziemy mogli korzystać z środków Unii Europejskiej na rozwój nowych technologii i innowacje. To zatem czas dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym okresie przygotujemy tereny inwestycyjne i będziemy zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia swojej działalności na terenach Regionalnego Parku Przemysłowego. Jestem w stałym kontakcie z prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zastępcą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, żeby jak najszybciej wprowadzić pierwszego inwestora.

- Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Nyskim w ubiegłym roku wybudowano chodniki przy drogach powiatowych w sołectwach i mieście, proszę przypomnieć, jakie to były inwestycje i jaką sumę przeznaczono na dotacje dla powiatu?

Jak co roku przeznaczamy środki z gminnego budżetu na budowę chodników przy drogach powiatowych w naszej gminie, jak również finansujemy w całości budowę oświetlenia przy drogach powiatowych, są to zadania realizowane wspólnie z nyskim powiatem. W ubiegłym roku przekazaliśmy powiatowi na ten cel 230 tys. złotych z przeznaczeniem na budowę chodników w Morowie, Domaszkowicach, Białej Nyskiej, Goświnowicach oraz w Nysie przy ul. Rodziewiczówny i ul. Orląt Lwowskich. Powiat otrzymał również 120 tys. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Złotogłowicach i drogi łączącej Niwnicę z Domaszkowicami.

- Czy gmina planuje przekazanie dotacji dla Powiatu Nyskiego także i w bieżącym roku?

W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Miejskiej w Nysie z wnioskiem o zabezpieczenie środków na budowę chodników w naszej Gminie. Na marcowej sesji Rady Miejskiej przedstawię propozycję przekazania na ten cel kwoty ponad 400 tys. złotych.

- Warto tu przypomnieć, że wspólne działanie powiatu i gminy przyczyniło się do budowy ronda przy moście im. T. Kościuszki. Partycypacja finansowa samorządu nyskiego była tu znacząca.

Budowa ronda przy ul. Kościuszki to nasz wspólny, mam tutaj na myśli współpracę z powiatem, znaczący sukces. Pomimo pewnych trudności z realizacją tej inwestycji, bo zadanie było realizowane na drodze krajowej, gmina zainwestowała 1,2 mln zł. ze swojego budżetu i są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, możemy pokazać kolejne wspólnie zrealizowane zadanie rozwiązujące problemy komunikacyjne w naszym mieście.

- Tym razem powstaje nowe rondo na ul. Asnyka, roboty można już obserwować. Jak wygląda finansowanie tej gminnej inwestycji? Na uzyskanie jakich efektów pozwoli realizacja inwestycji ?

Do przebudowy ronda przystąpiliśmy z końcem ubiegłego roku. Jest to inwestycja u zbiegu dróg, krajowej, powiatowej i gminnej, którą realizujemy z budżetu gminy. Powstanie łącznik miedzy ulicą Racławicką i ul. Asnyka. Do współfinansowania tej inwestycji zachęciliśmy dwóch prywatnych właścicieli nieruchomości leżących bezpośrednio przy rondzie. To rozwiązanie komunikacyjne upłynni ruch na ulicy Kraszewskiego oraz pozwoli wprowadzić ruch bezpośrednio z drogi krajowej na ul. Racławicką, która obecnie jest ślepą ulicą. Budowa ronda w tym miejscu przyczyni się do szybszego inwestowania na nieruchomościach zlokalizowanych pomiędzy ul. Asnyka i ul. Racławicką.

- W związku z budową ronda i łącznika od ul. Racławickiej do ul. Asnyka wielu Nysan pyta, kiedy powstanie tam restauracja McDonald’s oraz co z terenem sąsiadującym z działką amerykańskiego inwestora, należącą do drugiego przedsiębiorcy?

Z informacji uzyskanych od przedstawiciela firmy McDonald’s , zakończenie budowy restauracji w naszym mieście ma nastąpić z końcem tego roku. Natomiast na działkach sąsiednich przygotowywana jest inwestycja, która przewiduje budowę obiektu handlowo-usługowego w przyszłym roku.

- Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich przyjęło wspólne stanowisko w sprawie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Odbyło się to na Pani wniosek. Dlaczego takie stanowisko miast w sprawie uczelni?

Wprowadzone w 2011 roku zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym mogą poważnie zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu PWSZ-tów. Zmiany te dyskryminują PWSZ-y w porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi. Pracownicy naukowi zainteresowani podjęciem pracy na innej uczelni zobowiązani są do otrzymania zgody od rektora macierzystej uczelni, a nie jak było dotychczas powiadomić rektora uczelni macierzystej podjęciu pracy na innej uczelni. W Polsce funkcjonuje 36 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wszystkie powstały przy bardzo dużym zaangażowaniu gmin, dlatego zaproponowałam podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich podjęcie stanowiska w sprawie sytuacji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i zostało ono przyjęte. Stanowisko dotyczy przywrócenia zapisu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dopuszczającego podjęcie przez nauczyciela akademickiego jednego dodatkowego zatrudnienia w szkole wyższej na podstawie poinformowania rektora uczelni macierzystej o tym fakcie, bez konieczności uzyskania jego zgody oraz umożliwienia państwowym wyższym szkołom zawodowym finansowania badań naukowych i wprowadzenie regulacji prawnych, zapewniających finansowe wsparcie praktyk studenckich.

- W Nysie trwają przygotowania do wprowadzenia ofert pobytowych dla turystów, które będzie obsługiwał touroperator. Jak będzie wyglądać promocja, Nysy w związku z wprowadzeniem do sprzedaży pakietów pobytowych i jak będzie wyglądać wdrażanie w życie pomysłu?

Zorganizowałam dwa spotkania z gestorami usług turystycznych w Nysie. Została przygotowana i skonsultowana oferta pobytowa promująca produkty turystyczne Nysy i okolic. Rozpoczynamy promowanie tej oferty. Będziemy utrzymywać stały kontakt z prowadzącymi hotele i restauracje, żeby informować o produktach turystycznych Nysy, aby odwiedzający Nysę turyści byli dobrze informowani o atrakcjach turystycznych, dobrze obsługiwani i żeby chętnie do Nysy powracali. W kwietniu rozpoczną się spotkania informacyjne dla pracowników hoteli i restauracji. W turystyce mamy duży niewykorzystany jeszcze potencjał.

- Nysa ma wiele atrakcji dla turystów, w zależności od zainteresowań. Z Pani inicjatywy, przy nyskich fortyfikacjach odbywa się wycinka krzewów w suchej fosie. Czy spacery, albo jazda rowerem mogą być kolejną atrakcją dla turystów i mieszkańców?

Oczyszczenie suchej fosy nyskich fortyfikacji począwszy od ulicy Orląt Lwowskich ma na celu głównie udostępnienie tego obiektu dla mieszkańców Nysy. Sucha fosa predysponowana jest do spacerowania, przejażdżek rowerowych, a także do biegania. Tajemniczość scenerii podnosi atrakcyjność uprawiania tych form czynnej rekreacji. Z pewnością odsłonięcie tego obiektu stanowić będzie również kolejną atrakcję turystyczną na szlaku Twierdzy Nysa. Przeprowadzenie wycinki i oczyszczenie suchej fosy spowodowało również zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci. Dodać należy, iż fosa znajduje się w zalesionym pasie okalającym jedno z większych osiedli mieszkaniowych Nysy. Wykorzystanie i wyeksponowanie naturalnych walorów przyrodniczych tego rejonu z pewnością będzie stanowiło atrakcyjne miejsce do wypoczynku mieszkańców. Dodam jeszcze, że wycinkę wykonywali strażacy z ochotniczych straży pożarnych.

- Uczestniczy Pani w tym tygodniu w obradach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jakie tematy są właśnie omawiane, jakie sprawy poruszy Pani w Strasburgu?

Tematem 26 Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest „Miejsce młodzieży w społeczeństwie”. Podzielimy się doświadczeniami w zakresie włączania młodzieży w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Odbędzie się kilka debat dotyczących aktywizowania młodzieży i dobrych praktyk we wdrażania praw człowieka. Polska delegacja podczas kongresu przedstawi działania młodzieżowych rad miejskich, działania w zakresie wdrażania praw człowieka i zapobiegania wykluczeniom społecznym. Przedstawimy prawodawstwo polskie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych oraz stanowisko polskich samorządów w sprawie obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16 – tu. To pierwsze w tym roku z dwóch zaplanowanych debat w sprawie miejsca młodzieży w społeczności lokalnej. W następnym posiedzeniu zaplanowanym na październik postaram się zorganizować udział nyskiej młodzieży. Podczas kongresu przewidziana jest specjalna debata na temat sytuacji na Ukrainie, w której weźmiemy czynny udział. Przed kongresem spotkamy się z delegacją niemiecką w kongresie, żeby zapoznać się ze stanowiskami niemieckich władz lokalnych i regionalnych w zaplanowanych debatach. Podczas aktualnej sesji uczczona zostanie także 20. rocznica powstania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 2 marca 2024
Imieniny
Halszki, Heleny, Karola

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl