Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Nysa coraz atrakcyjniejsza do inwestowania

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską o kierunkach rozwoju Gminy Nysa, wyzwaniach i szansach.
Nysa coraz atrakcyjniejsza do inwestowania

- Do przetargu na budowę Obwodnicy Nysy zgłosiło się już kilka firm Jakie znaczenie dla miasta ma ta inwestycja i jaki jest kalendarz jej realizacji?

- Jak informuje GDDKiA oddział w Opolu, do przetargu na budowę obwodnicy Nysy przystąpiło sześć firm. Do końca maja zostanie rozstrzygnięty przetarg i będzie podpisana umowa z wykonawcą. Aktualnie trwają procedury rozstrzygania przetargu i przygotowywane są dokumenty do kontroli przetargu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Budowa obwodnicy będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”, zatem wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia pewnych zmian w projekcie budowlanym obwodnicy oraz wystąpienia po dokonanych zmianach o zezwolenie na realizację inwestycji. Z informacji które uzyskałam od dyrektora GDDKiA wynika, że już w tegorocznym budżecie jest zapisana kwota 12 mln zł. na rozpoczęcie prac. Czas realizacji całego zadania to 36 miesięcy, czyli zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2017 roku. Wybudowanie obwodnicy zupełnie zmieni komunikację w naszym mieście. Zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy ze śródmieścia, który dzisiaj powoduje duże utrudnienia. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej obwodnicy zlokalizowane są tereny inwestycyjne, które dzięki budowie obwodnicy będą się cieszyły większym zainteresowaniem nabywców. Budowa obwodnicy przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Już dzięki umieszczeniu obwodnicy Nysy na liście zadań zaplanowanych do realizacji przez GDDKiA jest większe zainteresowanie inwestorów naszą gminą.

- Nysa promuje ostatnio tereny inwestycyjne specjalnym filmem ukazującym przedsiębiorców, którzy zainwestowali w Podstrefie Nysa WSSE Invest – Park przy ul. Karpackiej. Tereny w okolicach samej strefy, jak i w jej sąsiedztwie ciągle się zmieniają na plus. Słyszeliśmy o kolejnej firmie z branży budowlanej, która chce zainwestować w tej części miasta, tym razem w sąsiedztwie strefy ekonomicznej...

- Na terenach nyskiej podstrefy, w obszarze ulic Nowowiejska - Jagiellońska zainwestowały 3 firmy. Uzbrojenie tego terenu spowodowało, że również działki sąsiadujące z terenem strefy ekonomicznej stały się atrakcyjne dla inwestorów, którzy budują lub rozbudowują swoje zakłady. Wkrótce powstanie tam firma zajmująca się produkcją betonu. Dzięki imponującym obiektom które tam powstały, dzięki drodze wojewódzkiej, która oddana została z końcem ubiegłego roku jest to bardzo dobrze prezentujący się obszar naszego miasta.

- Inwestycje na nowych obszarach WSSE Invest – Park w rejonie Radzikowic będą jednym z najważniejszych wyzwań dla nyskiego samorządu w najbliższych latach. Wspomina Pani często tragedię, jaką przeżyło miasto po upadku największych zakładów pracy w Nysie. Czy miasto jest przygotowane do tego, aby można mówić o dalszym rozwoju, bo przecież bez odpowiedniej infrastruktury, nie będą powstawać zakłady pracy?

- Likwidacja zakładów przemysłowych i wyprowadzenie jednostek wojskowych z miasta to wydarzenia, które nieodwracalnie zmieniły krajobraz gospodarczy naszej gminy. Od lat podejmowane są działania poprawienia sytuacji gospodarczej, które zaczynają przynosić efekty. Dzięki przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców zostały zagospodarowane tereny i budynki powojskowe, zagospodarowano tereny inwestycyjne strefy ekonomicznej, sukcesem skończyły się starania, a budowę obwodnicy i modernizację przeciwpowodziową zbiornika retencyjnego i rzeki Nysy Kłodzkiej. Kolejnym krokiem będzie zbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i kompleksowe przygotowanie ich dla inwestorów. Władze wojewódzkie wpisały uzbrojenia terenów Regionalnego Parku Przemysłowego w Nysie (Radzikowice-Goświnowice teren o powierzchni 156 ha) do strategii Województwa Opolskiego, jako zadanie strategiczne dla naszego regionu. Wartość tego zadania to ponad 40 mln zł, natomiast udział własny Gminy to 15%. Przed nami najważniejsze zadanie końca obecnej kadencji i prawie całej następnej, czyli szybkie uzbrojenie podstrefy i jej zagospodarowanie. To moim zdaniem warunek konieczny, aby skutecznie przeciwstawić się trudnej sytuacji na rynku pracy i stworzyć narzędzie niezbędne dla rozwoju naszego miasta.

- Wiele mówi się ostatnio o tzw. polityce prorodzinnej, „kartach rodziny”, tymczasem w Nysie ulgi dotyczące rodzin obowiązują od kilku lat. Kolejnym udogodnieniem zaakceptowanym przez Radę Miejską w Nysie są darmowe przejazdy dla dzieci w wieku do osiągnięcia wieku szkolnego. Jakie inne ulgi dla rodzin obowiązują w Nysie?

- Chcemy być miastem atrakcyjnym do mieszkania i inwestowania, dlatego staramy się od lat wprowadzać uchwały, które zmniejszają koszty funkcjonowania nyskich rodzin. Wprowadziliśmy już ulgi i zwolnienia, które w wielu polskich miastach są dopiero wprowadzane przy pomocy tzw: „karty rodziny”. W Nysie można korzystać z:

bezpłatnych wejść na krytą pływalnię, kąpielisko miejskie i ośrodek rekreacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ulgowe dla dzieci i młodzieży szkolnej,

nieodpłatnego korzystania z krytej pływalni, sztucznego lodowiska dla wszystkich dzieci z gminy Nysa w ramach zajęć edukacyjnych oraz w czasie ferii zimowych,

bezpłatnych wejść dla wszystkich mieszkańców na imprezy sportowe i rekreacyjne, a także niekomercyjne imprezy kulturalne w Nyskim Ośrodku Rekreacji i Nyskim Domu Kultury,

bezpłatnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży w Nyskim Domu Kultury, pozwalające na rozwijanie umiejętności i talentów młodego pokolenia,

zwolnień w opłatach śmieciowych w rodzinach wielodzietnych (rodziny 3 plus),

zniżkowych biletów w przejazdach autobusami MZK dla młodzieży szkolnej (oprócz bezpłatnych dowozów do szkoły realizowanych przez MZK w Nysie) oraz zwolnień z opłaty za przejazdy dla dzieci do lat 4, bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających prawo jazdy i ważny dowód rejestracyjny. Wśród podróżujących autobusami gminnej spółki, aż 75 proc. korzysta z różnego rodzaju ulg albo zwolnień,

ulg w opłatach za pobyt dziecka w żłobku w przypadku uczęszczania jednocześnie do placówki jednego dziecka z rodziny lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Politykę prorodzinną na poziomie lokalnym należy rozumieć szerzej nie tylko i wyłącznie poprzez system ulg i zniżek które u nas od kilku lat są wprowadzane. Nysa jest jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przyznawane są stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a także stypendia naukowe i mieszkaniowe dla studentów uczących się w Nysie. Chce podkreślić, że ulgi proponowane w Gminie Nysa bez nazywania ich „kartą dużych rodzin” są realizowane na tych samych, a może bogatszych zasadach co w innych gminach w ramach karty.

- Nysa, jako pierwsza w regionie, wprowadza Program na Rzecz Seniorów. Wiele inicjatyw jest podejmowanych na rzecz osób starszych. Czy to znaczy, że Nysa ma być miastem dla seniorów?

- Ponad 6,5 tys. mieszkańców naszej gminy, to osoby powyżej 65 roku życia. Nyscy seniorzy są bardzo aktywni. Zrzeszeni są w 15 organizacjach i stowarzyszeniach. Bardzo aktywna jest Gminna Rada Seniorów, Uniwersytet III Wieku i wiele innych organizacji. Wspólnie z przedstawicielami organizacji seniorów opracowaliśmy strategię działań na rzecz seniorów w ramach której będziemy aktywizować nyskich seniorów poprzez organizację zajęć kulturalno, rekreacyjno, sportowych, zagospodarowywanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla seniorów oraz opiekę nad osobami starszymi znajdującymi się w niedostatku. Staramy się maksymalnie wydłużyć czas aktywności społecznej seniorów i w ten sposób pozytywnie oddziaływać na kondycję zdrowotną i jak najdłuższą samodzielność życiową. Aktywizowanie osób starszych to też szansa na tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi i rozwój działalności gospodarczej, to szansa na angażowanie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

- Nysa przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego. Szykują się niespodzianki, na czym będzie polegać nowe podejście do turystyki w mieście?

- Od lat pracujemy nas produktami turystycznymi naszej gminy. Mamy znakomite zabytki sakralne, wspaniałe obiekty architektoniczne, bogate fortyfikacje, szlak św. Jakuba i szlak Błogosławionej Marii Luizy Merkert, szlak czarownic, ośrodek rekreacji nad Jeziorem Nyskim. Teraz chcemy zająć się stworzeniem z tych produktów oferty turystycznej, z którą wspólnie ze wszystkim gestorami usług turystycznych będziemy docierać do  zainteresowanych. Przygotowaliśmy ofertę na pobyty krótkoterminowe i długoterminowe, na pobyty weekendowe oraz dla wycieczek szkolnych i edukacyjnych. Na początku marca odbędzie się kolejne spotkanie dla wszystkich osób zajmujących się turystyką w Nysie, aby zachęcić do współpracy.

- Jak pani ocenia potencjał turystyczny Nysy? Czy w dostateczny sposób miasto wykorzystuje walory i atrakcje, jakie daje położenie „Śląskiego Rzymu”? Czy w branży turystycznej może powstać więcej miejsc pracy?

- Dzięki walorom turystycznym, które posiadamy w Nysie i okolicy, turystyka jest szansą rozwoju gospodarczego naszej gminy. Oczywiście nie można zaniedbywać innych dziedzin, bo turystyka to jedna z szans. Posiadamy ogromny potencjał historyczny, architektoniczny oraz przyrodniczy. Powstało kilka atrakcyjnych miejsc noclegowych, stworzyliśmy wiele produktów turystycznych, wykreowaliśmy ponadregionalne imprezy kulturalne tj. Dni Twierdzy Nysa, czy Festiwal Ognia i Wody. Unowocześniamy metody i narzędzia w promocji oraz informacji turystycznej. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach którego m.in. zostanie opracowana wielojęzyczna aplikacja na smartfony, tablety i iPady z przewodnikiem i najważniejszymi informacjami o Nysie. Zostaną wykonane opisowe tablice dla nyskich zabytków z możliwością pozyskania wielojęzycznych, szczegółowych oraz wzbogaconych opisów dzięki zastosowaniu na nich kodów QR. Turystyka stanowi ważną perspektywę dla rozwoju Nysy. Obsługa ruchu turystycznego i rekreacyjnego będzie w coraz większym stopniu generowała powstawanie nowych miejsc pracy oraz firm. Musimy jednak, oprócz realizacji działań infrastrukturalnych, podejmować kroki w kierunku promocji i komercjalizacji oferty turystycznej, dlatego też rozpoczęliśmy wspólnie działania z gestorami branży turystycznej w zakresie wypracowywania pierwszych tematycznych pakietów pobytowych opartych na naszych produktach i atrakcjach turystycznych. Jest niezmiernie ważną rzeczą abyśmy w jak najkrótszym czasie dopracowali się komercyjnej oferty turystycznej wraz z jej sprzedażą i obsługą w celu pozyskania turystów i grup zorganizowanych dla wielodniowego pobytu w Nysie.


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 21 kwietnia 2024
Imieniny
Jarosława, Konrada, Selmy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl