wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Miasto inwestuje - kontynuacja

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na temat nowego budżetu oraz bieżących spraw w Gminie Nysa rozmawiamy z burmistrz Jolantą Barską.
Miasto inwestuje - kontynuacja

- Gmina Nysa ma nowy budżet na 2014 r. Jakie ważne zadania inwestycyjne, ale też koncepcje będą wdrażane w bieżącym roku ?

W dniu 14 stycznia odbyło się posiedzenie sesji Rady Miejskiej podczas którego radni przyjęli budżet na 2014 rok. W tegorocznym budżecie na inwestycje przeznaczymy 16, 5 mln zł. Wybudujemy skrzyżowanie w kształcie ronda w ul. Asnyka, ul. Kraszewskiego i Racławickiej za 3, 6 mln zł. Powstanie nowy odcinek ulicy Racławickiej z chodnikami i ścieżką rowerową. Wybudujemy drogę do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach za 1,7 mln zł. Na budowę dróg w mieście przeznaczymy 5,9 mln zł. i wybudujemy: ul. Stawową na Górnej Wsi oraz kanalizację deszczową w ul. Zygmuntowskiej. Będziemy kontynuować budowę ul. Karugi oraz drogi na ul. Otmuchowskiej. Rozpoczniemy modernizację ulicy Morcinka, dokończymy oświetlenie ulic na osiedlu Mickiewicza – Powstańców Śl. oraz oświetlenie ul. Wiosennej. W sołectwach wybudujemy drogi za kwotę 3,9 mln. zł, w tym drogę w Domaszkowicach. Rozpoczniemy budowę drogi w Konradowej i Kubicach, będziemy kontynuować budowę dróg w Niwnicy, Jędrzychowie i Białej Nyskiej oraz zakończymy budowę drogi do budynków wielorodzinnych w Kępnicy. Wykonamy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3, dokumentację projektową boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 oraz dokumentację przebudowy ul. Biskupa Jarosława. Zaplanowaliśmy wykonanie 52 zadań inwestycyjnych, ale będę się starała wykonać jeszcze więcej, tym bardziej, że jest wiele cennych inicjatyw zgłoszonych przez młodych Nysan np. wykonanie toru do ekstremalnej jazdy na rowerze i miejsca do ćwiczeń dla młodzieży - street workout.

- Opracowanie rewitalizacji Śródmieścia oraz dokumentacja uzbrojenia nowych terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie Goświnowic i Radzikowic to tematy, które wybiegają już w przyszłość. Jakie są szanse na wdrożenie tych ważnych dla rozwoju gminy projektów ?

Te dwa ważne tematy są zapisane w tegorocznym budżecie. Uzbrojenie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie Goświnowic znalazło się na liście zadań strategicznych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego. Oznacza to, że z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego, czyli ze środków Unii Europejskiej, Gmina Nysa uzyska dofinansowanie na realizację tej inwestycji, która zgodnie z opracowaną koncepcją ma kosztować około 40 mln zł. Liczę, że poziom dofinansowanie osiągnie 80-85% wartości całego zadania. W tegorocznym budżecie Gminy Nysa zabezpieczono 800 tys. zł. na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę dróg z kanalizacją deszczową, budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej. Istnieją realne szanse, że teren uzbrojony zostanie w całości do końca 2017 roku. Rewitalizacja Śródmieścia jest zadaniem bardziej złożonym niż uzbrojenie strefy ekonomicznej. Uwarunkowań i problemów do rozwiązania jest bardzo dużo. Głównym z nich jest zabudowa Rynku, która determinować będzie jego dalsze zagospodarowanie. Mam tu na myśli zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz komunikację. Do przygotowania programu zagospodarowania Rynku wykorzystamy opracowane wcześniej koncepcje.

- Jak wygląda sytuacja finansowa gminy? Jaka jest szansa na realizację zadań inwestycyjnych w przyszłości?

Budżet Gminy od kilku lat jest na stałym poziomie, co w odniesieniu do trudnej sytuacji gospodarczej w całym kraju należy uznać za pozytywne. Zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie. Projekt budżetu gminy na 2014 rok i wieloletnia prognoza finansowa do 2022 została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Z końcem bieżącego roku zadłużenie gminy nie przekroczy 30 % osiąganych dochodów gminy przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60 %. Dobrze rokuje to, więc dla możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w nowym okresie planowania środków Unii Europejskiej tzn. w latach 2014-2020, do czego przygotowujemy się. Wiele gmin narzeka na trudną sytuację finansową, ponieważ potrzeby stale rosną, subwencje rządowe są coraz niższe, przybywa zadań, co boleśnie dotyka gminne budżety i ogranicza ich możliwości pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej.

 Nysa w ostatnich latach realizowała wiele inwestycji niezbędnych dla rozwoju miasta. Pytamy o nie, ponieważ kończy się realizacja Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004 – 2015.

Strategię rozwoju Gminy Nysa opracowaliśmy i przyjęliśmy w 2004 roku. W strategii wyznaczyliśmy kierunki rozwoju gminy i dzięki temu dokumentowi opracowanemu przez pracowników urzędu miejskiego pozyskaliśmy środki pomocowe na realizację wielu ważnych zadań dla rozwoju naszej gminy. Wykonaliśmy m. in.: kanalizację całej gminy, przeprowadziliśmy rewitalizację nyskich fortyfikacji i wielu nyskich zabytków, wyznaczyliśmy i uzbroiliśmy tereny inwestycyjne Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej, uregulowaliśmy gospodarkę odpadami komunalnymi i wybudowaliśmy Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, zmodernizowaliśmy tabor autobusowy w Miejskim Zakładzie Komunikacji, wybudowaliśmy boiska sportowe, poprawiliśmy ofertę turystyczną i jakość usług turystyczno-rekreacyjnych nad Jeziorem Nyskim, zmodernizowaliśmy Nyski Dom Kultury, wybudowaliśmy wiele dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Należy pamiętać, że realizację strategii Gminy Nysa rozpoczęliśmy w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, kiedy bezrobocie sięgało 27%, wydatki gminy były na poziomie 75, 6 mln zł, przy wydatkach na inwestycje 4,4 mln zł. Przypomnę, że obecnie wydatki gminy wynoszą 151, 8 mln zł. zł. a na inwestycje wydamy 16, 5 mln zł.

 Jakie fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe na realizację tak wielu inwestycji, udało się Pani pozyskać dla miasta od roku 2007 ?

Aktywnie pozyskiwaliśmy środki z dostępnych krajowych i unijnych źródeł wspierających rozwój. Pochodziły one z regionalnych programów unijnych, programów transgranicznych, programów bilateralnych i budżetu państwa. Pozyskaliśmy w tym czasie blisko 64 miliony złotych realizując zadania za 105 milionów złotych. Niezależnie od tego nasze spółki również skutecznie pozyskiwały środki na swoje działania. Bez wsparcia dodatkowych, zewnętrznych środków na rozwój trudno sobie wyobrazić realizację niektórych zadań. Dzięki wsparciu środków pomocowych mogliśmy modernizować drogi, rewitalizowaliśmy zabytki, zmieniliśmy wizerunek nyskich wsi, uregulowaliśmy gospodarkę odpadami komunalnymi, wzbogacaliśmy ofertę edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną. Nie ma właściwie dziedziny będącej w kompetencji samorządu, która nie została wsparta środkami unijnymi. Dzięki podjętym działaniom możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpiecznym regionem pod względem ochrony środowiska. Mogliśmy przygotować warunki pod rozwój przedsiębiorczości i poprawy warunków życie naszych mieszkańców. Wypromowaliśmy ponadregionalne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Powstały nowe obiekty sportowe oraz zmodernizowano infrastrukturę jednostek upowszechniania kultury. Bez realizacji tych działań trudno sobie wyobrazić, że Nysa po załamaniu związanym z upadkiem największych pracodawców, mogłaby w tak krótkim czasie wypracować nowe impulsy i warunki dla jej rozwoju.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Sobota 4 lutego 2023
Imieniny
Andrzeja, Mariusza, Weroniki

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości