wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Dłuższy termin na wnioski

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Burmistrz Nysy informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem rządowym programem pomocy uczniom, przedłużony został termin na składanie przez rodziców wniosków o przyznanie ww. pomocy do dnia 16 września (poniedziałek).
Dłuższy termin na wnioski

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać:

• uczniowie klas I szkoły podstawowej (dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 539 zł netto),

• uczniowie klas II-III oraz V szkoły podstawowej (dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 456 zł netto).

• uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum (dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż 456 zł netto).

Pomoc mogą uzyskać również uczniowie z w/w klas z rodzin, w których są przekroczone kryteria dochodowe, o ile w rodzinie występują przesłanki wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. :

1) ubóstwo;

2) sieroctwo;

3) bezdomność;

4) bezrobocie;

5) niepełnosprawność;

6) długotrwała lub ciężka choroba;

7) przemoc w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Program wyprawka zakłada także udzielenie pomocy uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (bez względu na dochód w rodzinie).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do dnia 16 września br.

(Wnioski są do pobrania w szkołach)


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 2 lutego 2023
Imieniny
Kornela, Marii, Mirosławy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości