Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Paczków
O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Po raz drugi w tym roku odbyło się specjalne spotkanie władz gminy z nyskimi przedsiębiorcami. W spotkaniu brali także udział poseł Rajmund Miller, przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego oraz starosta nyski.
O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej

O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.O mostach, inwestycjach i strefie ekonomicznej
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Na temat inwestycji planowanych do realizacji przez gminę, pracach związanych z przebudową koryta rzeki Nysy Kłodzkiej i remontem zbiornika retencyjnego, pracach nad nową strategią rozwoju gminy, funduszach zewnętrznych do pozyskania przez przedsiębiorców, aktualizacjach miejscowych planów zagospodarowania, wałbrzyskiej strefy ekonomicznej oraz sprawach zgłaszanych przez przedsiębiorców, rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Nysie w dniu 11 kwietnia 2013 r. Oprócz przedstawicieli władz gminy z burmistrz Jolantą Barską w spotkaniu udział brało ok. 14 przedsiębiorców, niezrzeszonych i zrzeszonych z Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionu i Nyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. W spotkaniu brali także udział poseł Rajmund Miller, Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Bogusław Wierdak oraz starosta Powiatu Nyskiego, Adam Fujarczuk. Burmistrz Jolanta Barska poinformowała przedsiębiorców o robotach prowadzonych na terenie miasta w związku z realizacją przez RZGW we Wrocławiu przebudowy rzeki Nysy Kłodzkiej oraz prowadzonych rozmowach w sprawie przepraw mostowych i zagospodarowania bulwarów. Burmistrz Nysy, zadeklarowała możliwość instalacji oświetlenia przy bulwarach na terenie miasta, gdzie powstaną nowe drogi technologiczne. W ramach inwestycji RZGW wykonane zostaną utwardzone drogi, z których korzystać będą mogli piesi i rowerzyści. Przy wałach, będą także specjalne zejścia ze schodkami oraz odbijacze pomostowe dla łodzi i kajaków.

- Istotne jest, aby był dopuszczony przejazd przez tamę, po 30 czerwca 2015, czyli po zakończeniu remontu. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie można korzystać z tego mostu, ale będzie konieczne zawarcie porozumienia w sprawie utrzymania przeprawy – mówiła burmistrz Nysy.

Powiat i gmina Nysa, są również zainteresowani możliwością organizacji przejazdu dla samochodów przez nowy jaz przy ul. Wyspiańskiego. Do kładki technologicznej między ulicami Saperską i Wyspiańskiego powiat i gmina mogłyby doprowadzić drogi. Burmistrz Nysy poinformowała także przedsiębiorców o uchwale Rady Miejskiej w Nysie, dotyczącej prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023. Strategia określi główne cele, priorytety i kierunki rozwoju gminy, stanowi też podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe uwzględnionych w niej zadań ze środków pomocowych, w tym środków z nowej perspektywy Unii Europejskiej. W prace nad strategią zaangażowani zostaną także przedstawiciele nyskich przedsiębiorców. Strategia ma być gotowa do stycznia 2014 r.

Wiceburmistrz Piotr Walach zapoznał przedsiębiorców z tegorocznymi inwestycjami gminy Nysa.

- Wśród wielu zadań inwestycyjnych na kwotę 16,5 mln zł, zaplanowanych w budżecie, większość, czyli ok. 14 mln zł, to inwestycje drogowe – podkreślał Piotr Walach. Gmina w 2013 r. będzie realizować m.in.: budowę drogi w ul. Krasińskiego na Górnej Wsi przy dofinansowaniu z funduszy rządowych - „schetynówek” (droga znajduje się przy terenach mieszkaniowych oraz inwestycyjnych) oraz budowę ul. Racławickiej wraz z włączeniem do ul. Asnyka (budowa ronda) przy terenach inwestycyjnych McDonald’s oraz nyskich przedsiębiorców. – Chcemy wybudować nowe rondo i łącznik z ul. Racławickiej do Asnyka. Udało nam się podpisać porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg i Autostrad w Opolu. Jesteśmy na etapie rozmów z inwestorami w tej części miasta, którzy dofinansują budowę ronda – tłumaczył wiceburmistrz Piotr Walach. Inwestycja rozpocznie się najprawdopodobniej w lipcu albo w sierpniu 2013 r. Wśród innych zadań inwestycyjnych gminy, wiceburmistrz wymienił także, przebudowę ul. 22 Stycznia w Nysie, kontynuację budowy dróg na Górce Otmuchowskiej – II etap, oraz budowy dróg w ulicach: Strzelców Bytomskich, Karugi wraz z parkingiem, Wańkowicza, Opawskiej, Al. Wojska Polskiego – etap. Gmina przeznaczy również fundusze na budowę zatoki dla autobusu wraz z wymianą ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1, na nowe oświetlenie, ok. 300 tys. zł m.in. przy ul. Wiosennej - I etap w Nysie oraz przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie – I etap. Drogi w sołectwach będą wybudowane m.in. w: Niwnicy, Wierzbięcicach, Radzikowicach, Przełęku, Jędrzychowie, Kępnicy, Białej Nyskiej i w Skorochowie – ciąg pieszo – rowerowy (drogi w sołectwach - 2,4 mln zł). Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne w sołectwach, będzie także adaptacja świetlicy wiejskiej w Kępnicy pod potrzeby oddziału przedszkolnego. W budżecie gminy na 2013 r. znalazły się również fundusze na iluminację wyremontowanej w 2010 r. Wieży Wrocławskiej oraz zabytkowej studni Wilhelma Hellewega. – Oświetlenie będzie można dostosowywać do potrzeb – mówił wiceburmistrz. Iluminacje zabytków będzie można regulować, np. podczas świąt państwowych na kolory biało-czerwone.

Przedsiębiorcy mogli także dowiedzieć się o programach pomocowych, które można pozyskać w 2013 r. Merytoryczne informacje przekazała, Anna Smyk z Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów planistycznych otrzymali przedsiębiorcy od Sławomira Piwowarczyka, naczelnika Wydziału Architektury i Urbanistyki. Przypomnijmy, że oprócz prowadzonych zmian oraz nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gmina przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W czwartym kwartale 2013 r. projekt studium, będzie wyłożony do publicznego wglądu z czasem na wnoszenie uwag. Skarbnik Michał Lisoń poinformował przedsiębiorców o kształtowaniu się dochodów z podatku od nieruchomości w gminie na przestrzeni kilku ostatnich lat. W części spotkania, w której przedsiębiorcy zadawali pytania, Antoni Hasenbeck (Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu) pytał o program rewitalizacji nyskiego rynku. Burmistrz Jolanta Barska podkreśliła, że rewitalizacja rynku będzie jednym z zadań w nowej strategii rozwoju gminy Nysa. – Chcemy być gotowi, na wykorzystanie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej – dodał wiceburmistrz Piotr Walach. Prace nad programem rewitalizacji nyskiego rynku mają rozpocząć się w drugiej połowie 2013 r. Antoni Hasenbeck pytał też o realizację przebudowy ul. Celnej w Nysie. Wiceburmistrz Piotr Walach poinformował, że projektowanie przebudowy tej drogi jest na ukończeniu, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

W czasie spotkania w Urzędzie Miejskim w Nysie, przewodniczący Bogusław Wierdak, mówił o pracach nad opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, chodzi o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej. Przewodniczący sejmiku prosił przedsiębiorców o określenie potrzeb i przekazanie stanowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Bogusław Wierdak zapowiedział, że wkrótce przeprowadzony będzie przetarg na wykonawcę remontu drogi wojewódzkiej we wsi Konradowa w gminie Nysa, udzielił także aktualnych informacji o budowie obwodnicy Nysy. Zdaniem przewodniczącego sejmiku jedno z trzech zadań, czyli obwodnic Niemodlina, Nysy i Kędzierzyna, będzie można realizować. Podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego gościć będzie najprawdopodobniej wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Budowa obwodnicy jest niezbędnym elementem rozwoju strefy ekonomicznej w rejonie Radzikowic. - W przeciągu najbliższych dni ma być zmieniony program budowy dróg krajowych – mówił Bogusław Wierdak. Obecny podczas spotkania z przedsiębiorcami, starosta Adam Fujarczuk, poinformował o działaniach i inwestycjach Starostwa Powiatowego w Nysie. Starosta mówił także o spotkaniach przedstawicieli powiatu i gminy Nysa z RZGW we Wrocławiu na temat możliwości wykorzystania przepraw mostowych odnowionych, czy wybudowanych na rzece Nysa Kłodzka po zakończeniu inwestycji. - Uzyskaliśmy informacje, że nie ma żadnych technicznych przeszkód, aby mógł się odbywać przejazd przez tamę po zakończeniu remontu zbiornika retencyjnego. Podobnie, jeśli chodzi o wykorzystanie kładki technologicznej przy ul. Wyspiańskiego – mówił starosta Adam Fujarczuk.

Przedsiębiorcy pytali m.in. o sprzedaż nieruchomości gminnych zaplanowanych w 2013 r., ścieżki rowerowe, ich zasadność funkcjonowania przy niektórych ulicach, rozmawiano także o oświacie. Poseł Rajmund Miller udzielił informacji o działaniach związanych z lobbingiem na rzecz budowy obwodnicy Nysy. Poseł mówił także o Dworze Biskupim – Powinniśmy zrobić wszystko, aby nie dopuścić, że za 5 lat ten obiekt zabytkowy, będzie wyglądać jak budynek rzeźni w Nysie. Istnienie możliwość przejęcia obiektu za zadłużenia, ale przez instytucje państwa. Warunek, część przyszłej działalności w Dworze Biskupim musi dotyczyć rehabilitacji – podkreślał poseł. Koszt zagospodarowania Dworu Biskupiego szacowany jest na ok. 40 – 50 mln zł.

Na zakończenie spotkania rozmawiano także na temat Podstrefy Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park w rejonie Radzikowic. Burmistrz Jolanta Barska, poinformowała przedsiębiorców o spotkaniu zorganizowanym w Opolu, z udziałem wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn – Klik, w sprawie rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i planach utworzenia opolsko-wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na spotkaniu zaproszeni goście rozmawiali m.in. o nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 oraz możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych przez strefy ekonomiczne. Opolskie samorządy zaproponowały Ministerstwu Gospodarki działania inwestycyjno-gospodarcze, które mogłyby być ujęte w zapisach programów centralnych. W Opolu rozmawiano o częściowym zagospodarowaniu strefy w Radzikowicach, na początek ok. 30 ha. Dotąd gmina nie mogła otrzymać dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki na zbrojenie terenów nowej strefy w rejonie Radzikowic, ponieważ grunty należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Po rozmowach z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn – Klik ma się to zmienić. Gmina będzie ubiegać się w ministerstwie o fundusze na zbrojenie Regionalnego Parku Przemysłowego.

- Jeśli jest ktoś zainteresowany inwestowaniem w strefie, jesteśmy w stanie natychmiast doprowadzić do prowadzenia tam działalności – zachęcała nyskich przedsiębiorców, burmistrz Jolanta Barska. – Wiem, że jeśli pojawi się pierwszy inwestor, to nowa strefa będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, podobnie jak to się stało ze strefą w rejonie ulicy Karpackiej w Nysie, gdzie działają dwa nowe zakłady Alsecco i Vasco Doors. Wiceminister gospodarki wyraziła chęć pomocy w zbrojeniu nowej strefy na terenie gminy – podkreślała burmistrz Nysy. Jeden z przedsiębiorców pytał o inwestycję firmy Advantech Polska, przy ul. Dubois, która rozpoczęła roboty ziemne w ubiegłym roku. Burmistrz poinformowała, że Ministerstwo Gospodarki przedłużyło pozwolenie na realizację projektu do końca 2013 r., firma musi wywiązać się z terminów budowy.

- Gdybyście wiedzieli o inwestorach, szukających nowych terenów, jesteśmy gotowi przeprowadzić przetargi w trybie natychmiastowym. Media są na tyle wystarczające, by rozpocząć zagospodarowanie, my będziemy starali się o fundusze, aby uzbroić nową strefę – mówiła na zakończenie do przedsiębiorców, burmistrz Jolanta Barska.


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 27 czerwca 2022
Imieniny
Cypriana, Emanueli, Władysława

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Nysa