Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Wykonanie ok. 60 zadań inwestycyjnych na sumę 16,2 mln zł zakłada przyjęty przez Radę Miejską w Nysie budżet gminy na 2013 r. Podczas sesji w dniu 14.01.2013 r. radni podjęli także uchwałę o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 3 w Nysie.
Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD

Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Budżet przyjęty. Nowy klub w radzie – PO z SLD
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Tuż przed dyskusją w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nysa na 2013 rok sołtys Skorochowa Danuta Łabędzka podziękowała radnym, przewodniczącemu Feliksowi Kamienikowi i burmistrz Nysy Jolancie Barskiej za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju wsi. Danuta Łabędzka nie będzie już kandydować w wyborach sołeckich, stąd podziękowania podczas sesji.

Radny Dariusz Jeleń z PO poinformował o utworzeniu nowego klubu w Radzie, składającego się z siedmiu radnych. Oprócz 4 radnych z Platformy Obywatelskiej, do klubu dołączyli: Stanisław Arczyński i Wiesław Tokarz z SLD oraz Adam Wieczorek z „Forum Samorządowego 2002”.

Burmistrz Jolanta Barska przedstawiła radnym projekt budżetu gminy Nysa na 2013 r. Wśród 60 zadań inwestycyjnych na sumę 16,2 mln zaplanowanych do wykonania znalazły się przede wszystkim budowy dróg (ok. 13 mln zł) - m.in. drogi w ul. Krasińskiego na Górnej Wsi przy dofinansowaniu z funduszy rządowych - „schetynówek” (droga przy terenach mieszkaniowych oraz inwestycyjnych – droga od ronda przy ul. Długosza do drogi wojewódzkiej nr 411 w kierunku Głuchołaz). W ramach autopoprawki burmistrz, realizowana będzie także budowa ul. Racławickiej wraz z włączeniem do ul. Asnyka (budowa ronda) przy terenach inwestycyjnych McDonald’s oraz nyskich przedsiębiorców (realizacja zadania z udziałem funduszy inwestorów). Będzie kontynuowana budowa dróg na Górce Otmuchowskiej – II etap, oraz budowy dróg w ulicach: Strzelców Bytomskich, Karugi wraz z parkingiem, Wańkowicza, Opawskiej, Al. Wojska Polskiego – etap.

W ramach autopoprawki burmistrz, wykonana zostanie droga w ul. 22 Stycznia w centrum Nysy (z powodu wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 r.) oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych (400 tys. zł) w Urzędzie Miejskim. Gmina przeznaczy fundusze na nowe oświetlenie, ok. 300 tys. zł m.in. przy ul. Wiosennej oraz przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich. Na budowę dróg w sołectwach przeznaczono ponad 2,4 mln zł. Powstaną m.in. drogi w: Niwnicy, Wierzbięcicach, Radzikowicach, Przełęku, Jędrzychowie, Kępnicy, Białej Nyskiej i w Skorochowie – ciąg pieszo - rowerowy. Burmistrz zapowiedziała także w miarę możliwości wykonanie większej ilości dróg w czasie trwania roku budżetowego: w Goświnowicach oraz w Nysie przy ulicach, Kaczkowskiego-Brodzińskiego i Morcinka. Ponadto w Kępnicy budowane będzie przedszkole w świetlicy wiejskiej. Gmina przeznaczy 300 tys. zł na projekt i materiały budowlane, natomiast w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie obiekt przebudują osoby bezrobotne.

Rynek odstrasza turystów?

W czasie dyskusji opinie na temat budżetu na 2013 r. podzieliły radnych koalicji i opozycji. Radny Jan Satora podkreślał, że w budżecie część radnych odnajdzie swoje cele, a opozycja bez względu na to, jaki jest budżet, będzie go krytykować. Zgłosił także propozycję budowy domu matki z dzieckiem w Nysie. Radny Wiesław Tokarz z SLD spierał się z Janem Satorą o zasadność ujętej w budżecie budowy ul. Krasińskiego. Radny Piotr Smoter z Ligi Nyskiej wyraził wątpliwość w wykonanie zakładanej w budżecie sprzedaży nieruchomości w 2013 r. Danuta Wąsowicz - Hołota z Ligi Nyskiej, mówiła o zadłużeniu gminy, zwracała uwagę na wygląd nyskiego rynku, który zdaniem radnej odstrasza turystów.

Radni reprezentujący sołectwa, Adam Wieczorek „Forum Samorządowe 2002”, Janusz Litwin z PSL oraz Krzysztof Toruński z PSL, wyrazili zadowolenie z realizacji zadań na terenach wiejskich. W trakcie sesji – podobnie jak w ubiegłym roku – radni często odwoływali się do historii budżetów gminy. Radny Paweł Nakonieczny z PiS wskazywał potrzebę zbrojenia strefy ekonomicznej i prowadzenia badań geotermalnych. Wiceprzewodnicząca Rady Stanisława Miza z KW Wyborców Jolanty Barskiej podkreślała, że na inwestycje w 2013 r. przeznaczono ponad 16 mln zł. - Niezbędne jest pozyskiwanie nowych miejsc pracy, ale aby powstawały zakłady muszą być drogi. Nysa jest najlepsza w regionie, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy europejskich – mówiła Miza.

Radny Przemysław Dziaduś z PiS podsumował projekt budżetu, że nic nie wnosi, wskazywał na bezrobocie, wyjazdy młodych ludzi i na brak sensownych inwestycji w sołectwach. Radny Janusz Litwin podkreślał, że każdy burmistrz w historii wniósł coś w rozwój miasta. - Wyludnianie dotyczy całego kraju – mówił Litwin.

Burmistrz Nysy, odpowiadała radnym na stawiane pytania. - Cieszę się z długiej dyskusji. Mówicie, że nie ma strategii, otóż jest od 2004 roku, zatwierdzona przez Radę i jest realizowana – podkreślała burmistrz. Jolanta Barska odpowiadała także na zarzuty, że w budżecie nie ma „okrętu flagowego”. – Mówicie, że Nysa się nie rozwija, ja również nie jestem wystarczająco zadowolona, ale posłuchajcie, co mówią ludzie, którzy przyjeżdżają do Nysy. Burmistrz – nawiązując do dyskusji radnych na temat historii budżetów gminnych - przypomniała realizację tak strategicznych zadań, bez których trudno mówić o rozwoju miasta jak: budowa kanalizacji gminy za kwotę 100 mln zł oraz budowę instalacji w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Nysie, na którą już wydano z różnych funduszy ponad 15 mln zł (w 2013 – budowa kompostowni, instalacji do produkcji biogazu i paliw alternatywnych). Burmistrz mówiła też o „sensownych inwestycjach w sołectwach” do radnego Dziadusia. - Ja mam zaufanie do mieszkańców w naszych sołectwach, to oni mają wpływ na realizowane inwestycje – mówiła burmistrz. Jolanta Barska omówiła także realizację dwóch zadań prorozwojowych przy terenach inwestycyjnych, czyli w ciągu ul. Krasińskiego oraz przy ul. Asnyka. Burmistrz podkreśliła, że na wydatki majątkowe w 2013 r. przeznaczonych zostanie 21 mln zł. - To sporo, bo 5 mln zł jest przeznaczane na dokapitalizowanie gminnych spółek, m.in. rozbudowę RCGO oraz spłatę zadłużenia z tytułu budowy kanalizacji. Burmistrz mówiła też o windzie dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie, która będzie wykonana w 2013 r. oraz drogach z kanalizacją, których wykonano rekordową ilość w poprzedniej kadencji. - W poprzednich latach byłam krytykowana za budowę dróg do strefy ekonomicznej, to jest niezły budżet na 2013 r. – zakończyła wypowiedź burmistrz.

W głosowaniu nad budżetem na 2013 rok „za” było 15 radnych, „przeciw” 3, jeden radny wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 3

Temat gminnej oświaty znów powrócił na sesję Rady. Zanim rozpoczęto dyskusję nad likwidacją Gimnazjum nr 3 w Nysie, szybko radni zadecydowali o losie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach. W głosowaniu nad rozwiązaniem Zespołu „za” było 5 radnych, „przeciw” 6 radnych, a 5 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwałę, radni odrzucili.

Podczas dyskusji nad uchwałą o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 3 w Nysie głos zabierali: dyrektor placówki Barbara Herman, wicedyrektor Danuta Kotwińska oraz przedstawiciele rodziców uczniów Gim. 3. Wszyscy mówili o zaletach placówki, realizowanych projektach krajowych i europejskich, bardzo dobremu wyposażeniu szkoły, większej liczby dzieci w rejonie funkcjonowania szkoły. Wicedyrektor Danuta Kotwińska przypomniała także ubiegłoroczne spotkanie z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim w ramach Komisji Dialogu Społecznego i bardzo dobre rozwiązania zastosowane w Opolu, dotyczące konsultacji w temacie oświaty. Jeden z rodziców mówił o analizie przedstawionej na sesję Rady, że jest niekompletna i nieaktualna. Przedstawiciel rodziców podważył także stanowisko Młodzieżowej Rady w Nysie, która opowiedziała się za likwidacją Gimnazjum nr 3 przez wygaszanie. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada zwołana została z inicjatywy 8 radnych w tym radnej z Gimnazjum nr 3 w Nysie.

W czasie dyskusji radny Piotr Smoter z Ligi Nyskiej, dokonał interpretacji przedstawionego na sesję Programu Oświatowego Gminy Nysa na lata 2013 – 2020, krytykując zapisy dokumentu. Radny podkreślał wzrastającą liczbę dzieci w obwodzie, gdzie znajduje się Gimnazjum nr 3, braku informacji o kierunkach rozwoju miasta. – Dane są wybiórcze, są wybrakowane, należałoby uzupełnić dane, to jedna wielka manipulacja – podkreślał radny w swoim bardzo długim wystąpieniu. W podobnym tonie wypowiadała się także radna Danuta Wąsowicz - Hołota z Ligi. - Dokonano zabójstwa, morderstwa na umysłach młodych ludzi. Po raz kolejny czuję się zignorowana przez urzędników przygotowujących te dokumenty – mówiła radna, apelując do Jana Satory: „my nie jesteśmy maszynkami do głosowania, nie taka nasza rola”.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nysie Stanisława Miza, przypomniała radnym, którzy byli zaskoczeni projektem uchwały o likwidacji, że podczas prac jednej z komisji w grudniu 2012 r. padło stwierdzenie, że gmina przystąpi do likwidacji Gimnazjum nr 3 przez wygaszanie. - Nysa jest małym miastem, wiele dzieci po drugiej stronie rzeki Nysy Kłodzkiej uczy się w centrum miasta. Stanisława Miza, podkreślała również, iż rok temu wielu radnych chciało mieć więcej informacji, dokument strategiczny dotyczący oświaty i to zostało wykonane. - Największym problemem jest strata pracy przez nauczycieli, w pozostałych szkołach jest bardzo dużo miejsca, a dzieci coraz mniej. Na tej sali dużo się mówi rzeczy, które podobają się nauczycielom i rodzicom – mówiła wiceprzewodnicząca Rady.

Radny Jan Satora, podkreślał, że to radni, a nie burmistrz decyduje w sprawie sieci szkół. - Z faktami się nie polemizuje. Jest 1400 dzieci w gimnazjach. Te dzieci mogą się uczyć w dwóch gimnazjach. Na przestrzeni ostatnich lat o 50 % zmniejszyła się liczba uczniów. To, że trzeba zlikwidować jedno gimnazjum to fakt – mówił Satora. Wiceprzewodnicząca Rady Stanisława Miza w trakcie sesji poinformowała, że burmistrz Nysy jest w stanie pomóc w zatrudnieniu nauczycieli, którzy będą tracić pracę.

Podczas głosowania w sprawie podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 3 w Nysie, „za” było 9 radnych, „przeciw” było 7 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską w Nysie.

Wystąpienie Burmistrz Nysy Jolanty Barskiej:

W dniu 15 listopada 2012 r. zgodnie z procedurą uchwalania budżetu ustaloną w Uchwale Nr LI/761/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 06 października 2010 r., Rada Miejska w Nysie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu otrzymały: Projekt uchwały budżetowej, oraz Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przekazany projekt uchwały budżetowej zakładał dochody budżetu w łącznej kwocie 133.741.000 zł, oraz wydatki budżetowe w łącznej kwocie 136.830.000 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 119.768.452 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.061.548 zł (w tym na inwestycje 12.282.725 zł). Założono również przychody w kwocie 9.000.000 zł oraz rozchody w kwocie 5.911.000 zł.

W dniu 21.12.2012 r. otrzymałam wyciąg z protokółu wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z Przewodniczącymi poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków do Projektu uchwały budżetowej.

Przedłożony dzisiaj Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2013 rok w stosunku do projektu przedłożonego w połowie listopada 2012 roku zawiera propozycje zmian w wydatkach bieżących, oraz w wydatkach inwestycyjnych, ale nie powoduje konieczności zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego. Wszystkie zmiany dokonane w ramach autopoprawek, wraz z uzasadnieniem zostały państwu przesłane 04 stycznia 2013 r. Zaproponowany budżet na 2013 rok jest wynikiem pewnego kompromisu między wnioskami zgłoszonymi w terminie do 15 października 2012 roku przez radnych, przez sołectwa przez różne reprezentacje mieszkańców naszej Gminy, oraz przez poszczególnych mieszkańców zgłaszających się ze swoimi problemami, a moją wizją budżetu na 2013 rok, uwzględniającą możliwości finansowe oraz kontynuację rozpoczętych wcześniej w porozumieniu z Radą Miejską działań.

Po wysyłaniu do Państwa materiałów na sesję postanowiłam w ramach autopoprawek zaproponować rozszerzenie zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego Nysie” o środki na realizację zadania w kwocie 400.000,00 zł (rozdział 75023 § 6050) sfinansowane ze zwiększenia wolnych środków (§ 950).

Mając na uwadze ogromne potrzeby inwestycyjne naszej Gminy starałam się zachować jak największe możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w latach następnych przy maksymalnym wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania w szczególności z funduszy Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Zapewniam, że kondycja finansowa Gminy – mimo ponoszenia tak dużych wydatków majątkowych jest dobra i zrobię wszystko, by taka pozostała. Według „Wieloletniej Prognozy Finansowej” na lata 2013-2020 relacja łącznej kwoty przypadającego do spłaty w kolejnych latach zadłużenia Gminy Nysa jest zdecydowanie niższa od indywidualnego limitu zadłużenia.

Przyjęcie budżetu na 2013 rok nie spowoduje odłożenia szukania sposobu na rozwiązanie pozostałych do załatwienia problemów do czasu uchwalania następnego budżetu. Tak jak we wcześniejszych latach, nadal będę szukała w trakcie roku budżetowego możliwości zwiększenia wydatków na realizację zadań Gminy, a szczególnie środków na zadania inwestycyjne. W miarę posiadanych środków rozważę możliwość:

- wykonania drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach

- rozpoczęcia realizacji ulicy Kaczkowskiego-Brodzińskiego

- wykonania ulicy bocznej do ul. Morcinka

- projektowania chodnika przy drodze powiatowej w Złotogłowicach wspólnie ze Starostwem Powiatowym

- remontu lub przebudowy ul. Morcinka

Wnioskuję, zatem o uchwalenie przedstawionego poprawionego projektu budżetu Gminy Nysa na 2013 rok.


umo © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 15 lipca 2024
Imieniny
Henryka, Igi, Włodzimierza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl