Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
Burmistrz Nysy podsumowuje 2012 rok

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z Jolantą Barską, burmistrz Nysy na temat działalności samorządu w 2012 r. oraz planów budżetowych na 2013 r.
Burmistrz Nysy podsumowuje 2012 rok

Tradycyjnie podsumowuje Pani mijający rok podczas spotkania z mieszkańcami w Nyskim Domu Kultury. Jak zrodził się pomysł, aby mieszkańcom zdawać coroczny raport z wydanych pieniędzy budżetowych. To rzadkość w innych miastach ?

Podczas noworocznego spotkania informuję mieszkańców o  wydatkach i o zrealizowanych zadaniach. Spotkania noworoczne odbywają się od 2008 roku, czyli 10 stycznia spotkaliśmy się po raz 5 – ty. Nie spotkałam się w żadnym innym polskim mieście z podobną formą podsumowania roku, ale podobne spotkania, może z mniej dokładnym sprawozdaniem finansowym odbywają się w miastach francuskich. W naszej gminie w spotkaniu noworocznym bierze udział wielu mieszkańców i uważam, że jest to bardzo dobra forma informowania mieszkańców o działalności Gminy.

Które zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. przez gminę były szczególnie ważne Pani zdaniem ( do gazety robię zestawienie wszystkich ze zdjęciami)?

Zadania inwestycyjne są motorem rozwoju gminy i cieszy mnie każda kwota wydana na ich realizację. Cieszę się z wykonanej ulicy Chodowieckiego, to bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne poprawiające komunikację w centrum miasta. Rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Otmuchowskiej, bo na budowę dróg na osiedlach jednorodzinnych mieszkańcy czekają najbardziej. Rozpoczęcie prac związanych z monitoringiem miejskim, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i zabezpieczy gminne mienie. Przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy Gimnazjum nr 2 pozwoliło zagospodarować straszący na osiedlu Nysa Południe obiekt i pozwala na prowadzenie nowych form pracy społecznej w naszej gminie. Rewitalizacja Wieży Ciśnień, modernizacja Nyskiego Domu Kultury i zakupienie nowych urządzeń i poprawienie infrastruktury Nyskiego Ośrodka Rekreacji, to zadania, które poprawią bazę kulturalną i rekreacyjną z której korzystają mieszkańcy i turyści. To zadania najważniejsze w 2012 roku.

Rok 2012 to także wiele przedsięwzięć społecznych adresowanych do mieszkańców oraz wydarzeń, które Pani zdaniem ocenia najwyżej ?

Po raz pierwszy organizowaliśmy Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej według projektu Rady Europy. W ramach obchodów Tygodnia Demokracji Lokalnej duże grupy dzieci i młodzieży odwiedziły Urząd Miejski i zapoznały się z jego działalnością. W ubiegłym roku powstała Miejskiej Rady Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska, czyli dwa organy doradcze Rady Miejskiej i Burmistrza działające na zasadach wolontariatu. Coraz ciekawsze projekty związane z aktywizacją swoich podopiecznych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt „W rodzinie siła” został wyróżniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Za sprawą Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymaliśmy nagrodę „Super samorząd” w konkursie „Masz głos, masz wybór” organizowanym przez Fundację Stefana Batorego i Szkołę Liderów. Jesteśmy zapraszani w charakterze prelegentów na ogólnopolskie konferencje, podczas których omawiane są problemy samorządów, co świadczy, że nasze działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywność naszych mieszkańców została dostrzeżona w Polsce i jest pozytywnie oceniana.

W 2012 r. ruszyły roboty związane z przebudową rzeki Nysa Kłodzka, to zadanie rządowe. Czy mieszkańcy mogą spać spokojnie ? Powódź nam już nie grozi ?

Doprowadzenie do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji to wielki sukces gminy, samorządu województwa i Wojewody Opolskiego. Rozpoczęto realizację zadania w sprawie którego jeszcze w 2007 roku nie było żadnych dokumentów, a przekonanie o potrzebie przekazania pieniędzy z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowej nie było łatwe, ponieważ zdaniem Ministerstwa było wiele ważniejszych zadań. Trudno zliczyć ilość spotkań, które organizowaliśmy i w których uczestniczyliśmy w tej sprawie. O przystąpieniu do Modernizacji Zbiornika Nyskiego zdecydowała siła perswazji i szczęście, bo dokumentacja dotycząca naszego zbiornika była gotowa szybciej niż dokumentacje związane z realizacją zadań w innych miastach. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na czerwiec 2015 roku. Wykonanie zadania zabezpiecza mieszkańców Nysy przed powodzią i pozwala na zrzuty ze zbiornika Nyskiego w wysokości 1400 m3/s.

Nowy 2013 rok ma być znacznie trudniejszy, bo także Polskę dotyka fala kryzysu

europejskiego. Jakie środki zaplanowano na inwestycje gminne w 2013 r. i jak pani ocenia nowy budżet ?

Ze względu na wprowadzone zmiany do ustawy o finansach publicznych trochę inna jest konstrukcja tegorocznego budżetu. Dochody planowane są na podobnym poziomie do dochodów z projektu budżetu na 2012 rok. i wynoszą 138 mln zł. Wydatki tegoroczne zaplanowane są w kwocie około 144 mln zł. czyli tyle samo co w 2012 roku. Należy zwrócić uwagę, że zarówno w planowanych dochodach tegorocznych jak i wydatkach uwzględniona jest kwota na zorganizowanie i funkcjonowanie od lipca systemu utrzymania czystości w gminie. Jest też nieco mniejsza kwota przeznaczona na inwestycje. W ramach tych środków zaplanowane są dwie duże inwestycje drogowe, ważne dla układu komunikacyjnego w mieście.

Zgłosiła Pani autopoprawki do budżetu, jakie główne zadania będą realizowane w gminie w 2013 r., co zadecydowało o wyborze tych, a nie innych zadań ?

Dwie ważne duże inwestycje drogowe to budowa ulicy Karasińskiego, od ronda przy Castoramie do ronda przy ul. Długosza – Rodziwiczówny, oraz rondo przy ulicy Asnyka – Kraszewskiego wraz z ulicą Racławicką. Kontynuować będziemy budowę dróg na osiedlu przy „Górce Otmuchowskiej”. Wprowadzamy ponownie przebudowę ul. 22 stycznia, która w ubiegłym roku z powodów niezależnych od Gminy nie została zrealizowana. W zadaniach inwestycyjnych znajduje się również budowa windy w urzędzie. W tegorocznym budżecie, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie budowy nowych drób, przeznaczyliśmy kwotę prawie 14 mln zł na ich budowę zarówno na terenie miasta jak i naszych sołectw.

Na zakończenie pytamy o temat szkół i likwidacji Gimnazjum nr 3 oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kopernikach. Ten temat powrócił, czy to konieczność i co z nauczycielami, którzy tracić będą pracę ? Czy dla części nauczycieli gmina będzie szukała możliwość zatrudnienia ?

Uchwały dotyczące likwidacji tych szkół zostały podjęte przez Radę Miejska w lutym 2011 roku, ale z powodów formalnych zostały uchylone przez nadzór Wojewody. Ustawa o systemie oświaty mówi o tym, że Gmina ma obowiązek skutecznie powiadomić o zamiarze likwidacji placówek na pół roku przed faktyczną likwidacją czyli do końca lutego. Udokumentowaniem skutecznego powiadomienia jest posiadanie potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej, bądź dwukrotnego awizowania przesyłki. Nam wystarczyło czasu na jednokrotne wysłanie przesyłki poleconej, a zorganizowana akcja odmowy odbioru listów poleconych spowodowała, że nie mogłam udokumentować skutecznego powiadomienia. Sytuacja demograficzna w ciągu ostatniego roku nie poprawiła się. W gimnazjach mamy o ponad 150 uczniów mniej niż w 2012 roku, czyli mniej o 5 oddziałów klasowych, wydatki na oświatę są coraz większe zatem nie można odwlekać podjęcia decyzji w tej sprawie. Ciekawe jest, że nyska młodzież rozumie tę sytuację i podczas nadzwyczajnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, zwołanej przez młodzież w sprawie likwidacji szkół młodzież pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące likwidacji wskazanych szkół. Nauczycieli, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych będziemy starali się zatrudnić w szkołach, które pozostaną i oczywiście w „Carolinum” na mocy porozumienia z Powiatem. Przypomnę, że likwidacja Gimnazjum nr 3 proponowana jest w formie wygaszania do 2014 roku.


um



o © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 28 czerwca 2022
Imieniny
Florentyny, Ligii, Leona

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Nysa