Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Na co mogą liczyć nyscy przedsiębiorcy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
O możliwościach inwestycyjnych w gminie Nysa oraz zachętach i ulgach dla inwestorów, dyskutowano na spotkaniu burmistrz Nysy Jolanty Barskiej z nyskimi przedsiębiorcami.
Na co mogą liczyć nyscy przedsiębiorcy

Na co mogą liczyć nyscy przedsiębiorcy
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

W spotkaniu uczestniczyli również starosta Adam Fujarczuk oraz zastępca dyrektora PUP Małgorzata Pliszka. Na początku burmistrz Nysy omówiła realizację Strategii Gminy Nysa na lata 2004-2015.

Wśród wielu zrealizowanych priorytetów i zadań wymieniła zagospodarowanie podstrefy Nysa WSSE – Invest Park przy ul. Karpackiej, gdzie powstały dwa nowe zakłady Alsecco i Vasco Doors, z udziałem nyskich przedsiębiorców. Trzecia firma Advantech Polska, rozpoczęła budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego. Burmistrz przypomniała także porozumienie w sprawie utworzenia Regionalnego Parku Przemysłowego w rejonie Goświnowic i Radzikowic. Obszar 156 ha został włączony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzone są rozmowy z zainteresowanymi inwestorami. W bieżącym roku gmina wykonuje koncepcję uzbrojenia dla terenu Regionalnego Parku Przemysłowego.

Agencja Nieruchomości Rolnych wyłączy pierwsze 10 ha z działalności rolnej. Burmistrz Nysy poinformowała przedsiębiorców o realizowanej rozbudowie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Nysie. Podczas spotkania z przedsiębiorcami burmistrz zapowiedziała prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Nysa do roku 2020.

- Przygotowujemy się na nową perspektywę finansową na lata 2014-2020. Województwo opolskie aktualizuje obecnie swoją strategię. My mamy się odnieść do propozycji i przedstawić także swoją opinię – mówiła burmistrz. W styczniu 2013 r. wybierany będzie zespół do prac nad aktualizacją gminnej strategii rozwoju z udziałem przedstawiciela nyskich przedsiębiorców.

Na temat zachęt dla inwestorów na terenach WSSE Invest – Park oraz innych nieruchomościach na terenie gminy Nysa, mówił Jacek Krzywoń z Biura Zamówień Publicznych i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc publiczną w przypadku budowy nowych zakładów i tworzenia miejsc pracy. Skarbnik Marian Lisoń przypomniał o możliwościach zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających w gminie Nysa. Małgorzata Pliszka z PUP poinformowała przedsiębiorców m.in. o możliwościach korzystania z programów na zatrudnienie pracowników.

W czasie dyskusji Piotr Liniewski, prezes Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej mówił o braku stabilności w planowaniu przestrzennym gminy, podał przykład nyskiego przedsiębiorcy, który chciał wybudować obiekt handlowy przy ul Rodziewiczówny, ale powstał w okolicy konkurencyjny sklep znanej sieci.

- Jeżeli chodzi o niestabilne planowanie przestrzenne, to jest to subiektywne odczucie – podkreślała burmistrz. Ponadto uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Nysa jest przestrzegane i są dwie lokalizacje pod obiekty wielkopowierzniowe, tzn. przy ul. Zwycięstwa i ul. Otmuchowskiej – przypominała. - Przykład podawany przez prezesa Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej nie wymagał nawet zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby powstał sklep, wszystko odbywało się w drodze przetargu i każdy mógł wystartować – mówiła Jolanta Barska. Burmistrz Nysy wyjaśniła przedsiębiorcom, że obecne prace nad zmianą w studium, prowadzone są z konieczności zmiany obszarów mieszkaniowych na terenach rolnych, a nie wyznaczania kolejnych miejsc pod sklepy wielkopowierzchniowe. - Nie mam intencji zmiany planów co do powierzchni handlowych, nie widzę takiej potrzeby – podkreślała burmistrz Jolanta Barska.

Antoni Hasenbek, przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionu, pytał m.in. kiedy gmina przystąpi do opracowania planu rewitalizacji rynku i okolic. Hasenbek, podobnie jak Piotr Liniewski przyznał, że Nysa nie może pochwalić się stabilnością w planach zagospodarowywania. Przewodniczący SRRR podał przykład terenów, gdzie mieszka. W okolicy powstaje ośrodek zarybieniowy przy rzece Nysa Kłodzka. Antoni Hasenbek pytał także o zadłużenie gminy, które jego zdaniem jest wysokie.

Burmistrz przypomniała realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Nysy z udziałem gminy Nysa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (środki UE), z pomocą którego finansowane były trzy projekty: rewitalizacja obiektów i terenu Szpitala w Nysie (inwestor Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie), adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych (inwestor Gmina Nysa), a także modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie (inwestor Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek).

Burmistrz zapowiedziała, że na lata 2014-2020 opracowany będzie program rewitalizacji rynku. Na opracowanie tego strategicznego dokumentu dopiero teraz będzie można pozyskać dofinansowanie. Burmistrz poinformowała, że gmina Nysa przygotowuje projekt partnerstwa „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”. Projekt prowadzony jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP z udziałem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnie w skład partnerstwa wchodzi 17 podmiotów, w tym gmina Nysa, jako lider projektu. - Program rewitalizacji rynku, będzie zgodny z priorytetami i zasadami nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - mówiła burmistrz Barska – wówczas samorząd będzie mógł pozyskać fundusze na realizację inwestycji.

Wiceburmistrz Piotr Walach tłumaczył, że ośrodek zarybieniowy przy rzece powstaje w ramach zadania przebudowy koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, które realizuje RZGW we Wrocławiu. W celu przyśpieszenia realizacji zadania publicznego stosuje się zapisy specustawy. Jeden z nyskich przedsiębiorców - Bolesław Sękowski – prosił, aby podczas spotkania nie rozmawiano o prywatnych sprawach (temat ośrodka zarybieniowego).

Odpowiadając na pytania dotyczące zadłużenia gminy Nysa, skarbnik Marian Lisoń przypomniał, że w ostatnich latach samorząd nyski wykonał gigantyczne inwestycje za sumę ponad 100 mln zł. Na większość zadań pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych i krajowych, na których realizację gmina musiała mieć wkład własny. Zadłużenie ok. 32 mln zł jest na poziomie 25 % przy ustawowym limicie 60 %. Finanse są na stabilnym poziomie, zadłużenia nie można odrywać od ilości przeprowadzanych inwestycji. Bez kredytów nie moglibyśmy wykorzystać funduszy z UE – podsumował Marian Lisoń.

Zbigniew Kwapisz z firmy Lutz-Polska, zarazem Prezes Nyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców pytał o wiele spraw w mieście, m.in.: modernizację zbiornika retencyjnego, przebudowę koryta rzeki Nysy Kłodzkiej, obwodnicę Nysy, roboty przy moście im. T. Kościuszki. Na temat stanu zaawansowania tych zadań informowali przedsiębiorców, burmistrz Jolanta Barska oraz starosta Adam Fujarczuk. Część przedsiębiorców prosiła o podjęcie różnych inicjatyw związanych z poprawą komunikacji, w tym dla transportu. Starosta Adam Fujarczuk, zapowiedział, że do końca listopada będzie oddany do użytku most im. T. Kościuszki. Jeden z nyskich przedsiębiorców - Eryk Wiercimok - pytał na zakończenie o tereny Regionalnego Parku Przemysłowego koło Radzikowic i obsługę inwestora.

Spotkania władz gminy z nyskimi przedsiębiorcami odbywać się będą regularnie.


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 26 czerwca 2022
Imieniny
Jana, Pauliny, Rudolfiny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Nysa