Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
Mieszkańcy wiedzą najlepiej

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w Gminie Nysa
Mieszkańcy wiedzą najlepiej

- Nie będzie zapowiadanego referendum organizowanego głównie przez osoby związane z  Gimnazjum nr 3 – po próbie przeprowadzenia przez nyski samorząd racjonalizacji sieci szkół - komitet nie zdołał zebrać wymaganej liczby podpisów. Jak Pani ocenia finał kolejnej próby odwołania Pani w drodze referendum ?

- Grupa inicjatywna w określonym terminie tj. do dnia 13 sierpnia 2012 r. nie zebrała wymaganej prawem ilości podpisów mieszkańców. Wydaje mi się, że wynika to głównie z nadużywania instytucji referendum w naszym mieście. Przypomnę, że już sześć razy próbowano zorganizować podobną akcję, dwukrotnie przeprowadzono głosowanie, ale z niewystarczającą frekwencją. Moim, zdaniem mieszkańcy mają coraz większą świadomość o realizowanych zadaniach nyskiego samorządu i nie chcieli poprzeć swoim podpisem akcji referendalnej. Nie dali się również zaskoczyć tematem, który był głównym powodem do zamiaru jego przeprowadzenia. Staram się zrozumieć osoby, które zaangażowały się w organizację referendum. Ich działanie wynikało z obawy o utratę pracy. Niezrozumiała była dla mnie próba włączenia do referendum innych tematów i stawianie mi nieprawdziwych zarzutów. Nie jestem w stanie ochronić stanowisk pracy wszystkich nauczycieli. Rokrocznie ubywa nam oddziałów klasowych, liczba urodzeń ustabilizowała się na poziomie 500 dzieci rocznie i musimy dostosować sieć palcówek do takiej liczby dzieci. Mamy 4000 uczniów, a sieć placówek szkolnych dla 7000. W poprzednich latach zlikwidowaliśmy wiele przedszkoli, a jeśli chodzi o szkoły, sieć szkół w mieście nie uległa zmianie. Informowanie mieszkańców i radnych o sytuacji oraz przedstawianie propozycji poprawienia sytuacji to mój obowiązek. Nigdy nie podjęłabym się tak trudnego zadania, gdyby można było znaleźć inne rozwiązanie.

- W jednym z nyskich czasopism radny Piotr Smoter, stwierdził że: „utworzono Gimnazjum nr 4 z fikcyjnym obwodem, dzięki czemu mogą oni za publiczne pieniądze selekcjonować dzieci na lepsze i gorsze (te lepsze do Gim. 4, te gorsze do pozostałych gimnazjów), a na dodatek likwidują Gim. 3, bo utrzymywanie tylu gimnazjów im się nie opłaca”. Czy Pani zgadza się z tymi zarzutami radnego opozycji, proszę wyjaśnić dlaczego utworzono oddziały gimnazjalne w „Carolinum”, co z tego będzie miała gmina, ale także dzieci i rodzice ?

- Utworzenie oddziałów gimnazjalnych w „Carolinum” to bardzo dobre rozwiązanie, o czym świadczy duże zainteresowanie rodziców i uczniów kontynuacją edukacji w tej szkole. Opozycja jest po to, żeby krytykować, ale w tej sprawie nie jest to krytyka konstruktywna i dziwi mnie, że radny krytykuje dobre i racjonalne rozwiązanie. Ideą powołania tych oddziałów było stworzenie warunków dla młodzieży, warunków do przygotowania się do matury i startu na wyższe uczelnie poprzez zapewnienie ciągłości realizowania w jednej jednostce oświatowej programu edukacyjnego, obejmującego gimnazjum i liceum. W tej szkole znajdują miejsca nauki uczniowie nie będący mieszkańcami Gminy Nysa. Taka możliwość wzbogaca i uzupełnia ofertę edukacyjną Gminy jak i Powiatu. Prowadzenie jednostek łączących naukę w jednej placówce oświatowej na poziomie gimnazjum i liceum, było i jest sugerowanym przez MEN rozwiązaniem, któremu sprzyja nowa podstawa programowa dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oddziały gimnazjalne w „Carolinum” nie są przyczyną reorganizacji sieci placówek szkolnych. Pragnę zwrócić uwagę, że w związku z utworzeniem klas gimnazjalnych przy „Carolinum” - na podstawie porozumienia Gminy i Powiatu - w Carolinum zatrudniani są nauczyciele z gimnazjów gminnych.

- Tematy oświatowe na pewno będą wracać, trwa także debata na ten temat w całej Polsce. Nysa należy do Związku Miast Polskich, a Pani aktywnie działa w gronie samorządowców w kraju, jest Pani także przedstawicielem ZMP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy. Czy na forum Związku Miast Polskich podnoszone są problemy związane z finansowaniem oświaty przez samorządy ?

- Finansowanie oświaty to podstawowy problem wszystkich polskich samorządów. Związek Miast Polskich swoje niezadowolenie w tej sprawie wyraził już w grudniu ubiegłego roku. Najpierw rząd wycofał się z objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6 letnich, to miało wpływ na liczbę dzieci w szkołach i finansowanie oświaty, bo przedszkola finansowane są przez Gminy, a na ucznia w szkole przypada subwencja. Zatem rokrocznie gminę obciąża się nowymi zadaniami bez przekazania środków na ich realizację podobnie było w związku z rozporządzeniem dotyczącym ramowych programów nauczania, które spowodowało wzrost tygodniowych programów godzin, bez urealnienia subwencji oświatowej.

- Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2012 / 2013. Co chciałaby Pani przekazać, uczniom, rodzicom i nauczycielom ?

- Uczniom życzę łagodnego przejścia z wypoczynku do pracy oraz wielu sukcesów w nauce i odkrycia pasji pogłębiania zainteresowań naukowych, artystycznych oraz sportowych. Niech rozpoczynający się rok szkolny dostarczy im oraz rodzicom i nauczycielom wielu powodów do zadowolenia i satysfakcji. Rodziców zapewniam, że oddali swoje dzieci w dobre ręce. Nauczycielom, życzę spokojnej pracy oraz sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

- Trwają przygotowania do realizacji w przyszłym roku przebudowy ul. Celnej w śródmieściu Nysy. Część mieszkańców – mimo zorganizowanych już konsultacji społecznych - dalej nie akceptuje pomysłu na sposób zagospodarowania tej części miasta. Wielu Nysian, chce jednak poprawy wizerunku tej ulicy oraz innych w centrum miasta. Przeciwnicy przebudowy ul. Celnej często powołują się na brak programu rewitalizacji, nie podobają im się ramy ujednolicające witryny oraz planowany ruch jednokierunkowy samochodów. Będzie Pani jeszcze próbowała przekonać mających odmienne zdanie co do realizacji tej inwestycji ?

- Prowadzenie dyskusji na temat przebudowy ul. Celnej - szczególnie z jej przeciwnikami - uważam za celowe i wskazane. Wszelkiego rodzaju zmiany wywołują poczucie niepewności przed nowym. Jednak trudno posądzać burmistrza miasta, który podejmuje działania mające na celu uatrakcyjnienie danej przestrzeni publicznej, że robi to świadomie, ze szkodą dla mieszkańców prowadzących tam działalność gospodarczą. Przyjmuję z pokorą fakt, że części mieszkańców nagrodzona praca konkursowa po prostu może się nie podobać. Jest to naturalne i z głosami negatywnymi spotykamy się i spotykać się będziemy przy okazji prób rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów. Jestem przekonana, że zmiana wizerunku ulicy Celnej na zbliżony do pasażu handlowego, umocni jej rolę najważniejszej ulicy handlowej w Śródmieściu naszego miasta i wpłynie pozytywnie na prowadzoną tam działalność usługowo – handlową.


umo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Niedziela 26 czerwca 2022
Imieniny
Jana, Pauliny, Rudolfiny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Nieruchomości Nysa