Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
Inwestorzy mile widziani

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rozmowa z burmistrz Nysy Jolantą Barską o bieżącej polityce i sprawach w Gminie Nysa.
Inwestorzy mile widziani
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Gmina Nysa przystąpiła do opracowania koncepcji na uzbrojenie terenu Regionalnego Parku Przemysłowego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park w rejonie Radzikowic i Goświnowic. Usilnie zabiega pani o inwestorów do nowej strefy ekonomicznej, odbywają się liczne spotkania z przedsiębiorcami, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz zarządem WSSE Invest – Park. Czy doświadczenie zdobyte przy zagospodarowywaniu dotychczasowej strefy przy ul. Karpackiej i Dubois, gdzie od podstaw wybudowano dwa zakłady, a trzeci inwestor zapowiada rozpoczęcie budowy, przydaje się pani obecnie?

Doświadczenie z zagospodarowania terenów przy ul. Jagiellońskiej bardzo się przyda. Należy podjąć podobne działania. Na nasz wniosek Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała podziału nieruchomości na działki dla potencjalnych inwestorów. Rozmawialiśmy o harmonogramie wyłączania z produkcji rolnej poszczególnych działek i przystąpiliśmy w marcu do opracowania wariantowej koncepcji uzbrojenia tych terenów. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest na październik bieżącego roku i kosztować będzie 70 tys. zł. Samo uzbrojenie terenu strefy jest zadaniem strategicznym Województwa Opolskiego, Powiatu Nyskiego i Gminy Nysa zgodnie z zawartym w 2010r. porozumieniem. Prowadzimy rozmowy z inwestorami, zachęcamy nyskich przedsiębiorców do kupna terenu i zainwestowania w strefie ekonomicznej. Najważniejsze będzie pozyskanie pierwszego inwestora. Podobnie było przy ul. Jagiellońskiej. Rozpoczęcie inwestycji przez pierwszą firmę spowodowało, że w krótkim czasie znaleźli się kolejni przedsiębiorcy. Przypomnę jednak, że na pierwszego inwestora czekaliśmy bezskutecznie kilka lat, gdy strefa ekonomiczna mieściła się przy ul. Piłsudskiego. Dopiero przeniesienie strefy ekonomicznej dało pożądane efekty. Od wskazania terenów pod strefę do ich zagospodarowania potrzebowaliśmy tylko 4 lata. Chciałabym, żeby na nowych terenach strefy ekonomicznej też tak sprawnie wszystko przebiegało.

Czy każdy przedsiębiorca może kupić działkę w strefie ekonomicznej?

Bardzo mi zależy na jak najszybszym pozyskaniu pierwszego inwestora do kupna terenu położonego w specjalnej strefie ekonomicznej w obszarze Radzikowice-Goświnowice. Zachęcić kolejnych inwestorów będzie znacznie łatwiej. To propozycja dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, małych, średnich i dużych przedsiębiorców z Nysy oraz inwestorów krajowych i zagranicznych. Zapraszam do inwestowania na tym bardzo atrakcyjnym i dobrze zlokalizowanym terenie. Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Jeśli pojawi się inwestor chętny do kupna działki w nowej strefie ekonomicznej, czy też na inne tereny, jakie zachęty dla przedsiębiorców wprowadziła Pani, aby lokowali oni swój kapitał w Gminie Nysa?

Inwestorom lokującym inwestycję na terenie RPP oferowane są zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Wysokość pomocy na realizację inwestycji wynosi do 50% w przypadku dużego przedsiębiorcy, do 60% - dla średniego, a do 70 % dla małego przedsiębiorcy. Ponadto inwestor może skorzystać z ulg od podatku od nieruchomości. W czerwcu 2010 r. Gmina Nysa, Marszałek Województwa Opolskiego, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Starosta Nyski podpisali pięciostronne porozumienie o utworzeniu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE Podstrefa Nysa. W ramach porozumienia każda ze stron zobowiązana jest do wykonania określonych zadań, które mają na celu przygotowanie terenu pod względem prawnym i funkcjonalnym. Oprócz ulg dotyczących inwestowania na terenach strefy ekonomicznej, w celu aktywizacji przedsiębiorców oraz pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji Gmina Nysa wprowadziła specjalne uchwały umożliwiające zwolnienia z podatku od nieruchomości: uchwałę z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”, która umożliwia zwolnienia dla przedsiębiorców, zatrudniających młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu, zatrudniających absolwentów na wolne miejsca pracy, realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej, tworzących nowe miejsca pracy. Rada Miejska w Nysie podjęła również uchwałę w 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa - umożliwiającą zwolnienie w związku z dokonywaniem nowych inwestycji.

Poszukuje pani podobno inwestora na ostatnią nieruchomość należącą do Gminy Nysa położoną przy ul. Zwycięstwa w pobliżu Castoramy. Kiedy planowana jest sprzedaż tego terenu?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie radni uchwalili zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. obszar przeznaczony pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ulicy Zwycięstwa. Zmiana ta uwzględnia powstałe i planowane inwestycje. Teraz przystępujemy do wydzielenia nieruchomości pod kolejny wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, a następnie do wyceny nieruchomości. Sprzedaż terenu będzie możliwa we wrześniu, ale inwestora poszukujemy od początku roku, bo otwarcie Castoramy powinno zachęcić do wybudowania kolejnego obiektu handlowego. Rozesłałam pisma do wszystkich sieci handlowych z zaproszeniem do zainwestowania w Nysie. Przeprowadziłam szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami. Efekt tych działań będę mogła ocenić po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż tej działki.

Została podpisana umowa na realizację modernizacji koryta rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od tamy do Kubic, co to znaczy dla Nysian?

Na decyzję o realizacji tego najważniejszego, bo zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańcom i miastu, zadania czekaliśmy od ostatniej powodzi, czyli 15 lat. W 2007 roku nastąpił przełom i zdecydowane przyśpieszenie. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji. Wysiłki wielu osób doprowadziły do tego, że RZGW Wrocław podpisał umowę z wykonawcą na modernizację koryta rzeki. Wykonanie tego zadania znacznie ograniczy możliwość wystąpienia powodzi, bo brzegi rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od tamy do Kubic będą przygotowane na zrzut wody na poziomie 1400 – 1600 m3/s. Realizacja tego zadania poprawi też znacznie sytuację gospodarczą w Nysie. Jest szansa, że firma, która wygrała przetarg będzie korzystała z podwykonawców z Nysy, zatem może być podobnie jak podczas wykonywania kanalizacji w sołectwach w latach 2007-2009, znacznie zmniejszyło się wówczas bezrobocie w gminie i w powiecie. Koszt przebudowy i udrożnienia 10 km rzeki wyniosie ponad 187 mln zł. To znakomicie, że tak poważna kwota zostanie wykorzystana na poprawienie infrastruktury przeciwpowodziowej w naszej gminie.

Dokumentacja obwodnicy Nysy jest gotowa. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie radni mogli zapoznać się z efektami dotychczasowych prac. Wizualizacje zaprezentował przedstawiciel GDDKiA w Opolu. Nadal nie wiemy jednak, kiedy ta inwestycja będzie realizowana. Pani zdaniem jest możliwe rozpoczęcie tego zadania przez GDDKiA w Opolu jeszcze przed rokiem 2014?

Na to pytanie dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć. Na sesji Rady Miejskiej w Nysie została zaprezentowana wizualizacja rozwiązań komunikacyjnych, które były prezentowane również na spotkaniu z mieszkańcami w 2011 roku w Nyskim Domu Kultury. Zaprojektowane rozwiązania, są naprawdę imponujące. GDDKiA w Opolu zakończyła proces projektowania i w dniu 28 maja wystąpiła do GDDKiA w Warszawie o wyrażenie zgody na wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Wydanie przez GDDKiA w Warszawie pozwolenia na wystąpienie o ZRID oznaczałoby, że jest duża szansa na budowę obwodnicy w niedługim czasie. Posiadanie ZRID-u powoduje przejęcie z mocy prawa, własności nieruchomości przeznaczonych pod obwodnicę na Skarb Państwa, a co za tym idzie wypłacenie obecnym właścicielom tych nieruchomości około 62 mln zł. To byłoby znaczące zaangażowanie finansowe budowy obwodnicy umożliwiające przygotowanie i realizację kolejnych działań. Obecnie mamy jednak informacje z Ministerstwa Infrastruktury, iż sam proces budowy obwodnicy może rozpocząć się po 2014r. Bardzo ważnym będzie jednak dalszy lobbing posłów, samorządów wszystkich szczebli i organizacji na rzecz przyśpieszenia terminu realizacji tego zadania.

Na mapie Województwa Opolskiego Nysa stała się stolicą wydarzeń kulturalnych podczas wakacji. Planowane są prawdziwe hity na lato, czyli Festiwal Ognia i Wody, potem Jarmark Jakubowy, Dni Twierdzy Nysa i Festiwal Folklorystyczny „Folk Fiesta”. Tuż po zakończeniu sezonu przygotowuje pani także konferencję na temat rozwoju turystyki, nad którą patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Co to będzie za wydarzenie i jak pani ocenia atrakcyjność turystyczną Nysy?

Rzeczywiście jeśli chodzi o rozwój turystyki, czynnej rekreacji, czy imprez kulturalno-rozrywkowych, w naszej gminie obserwujemy pozytywne zmiany. Imprezy z każdą edycją zyskują na popularności wśród turystów oraz mieszkańców regionu. Na Jeziorem Nyskim wybudowaliśmy w ostatnich latach dwa parkingi, jeden przy Nyskim Ośrodku Rekreacji, a drugi w Skorochowie tzw. Gościniec Skorochowski. To poprawa wizerunku i więcej miejsc dla samochodów. Są nowe chodniki dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów. Swój wizerunek zmieniły także dwa sołectwa położone nad jeziorem, Głębinów i Skorochów stając się perełkami naszej gminy. Zresztą wszystkie nasze sołectwa zmieniają swój wizerunek, budowane są wiaty grillowe, zagospodarowywane tereny rekreacyjne oraz remontowane świetlice. Poprawia się także dbałość o wygląd posesji. Plaża Nyskiego Ośrodka Rekreacji zyskuje na atrakcyjności, w bieżącym roku zakupiliśmy nowoczesną maszynę do czyszczenia piasku, a o czystość wody zadbaliśmy montując specjalne urządzenie ograniczające zakwit sinic. Jeśli chodzi o wydarzenia wakacyjne organizowane są one z myślą o turystach oraz mieszkańcach gminy. Już 7 lipca br. zapraszam serdecznie na plażę NOR-u, gdzie odbędą się Dożynki Turystyczne oraz III Festiwal Ognia i Wody. Szczegóły o tych imprezach znajdziecie Państwo na plakatach oraz na stronie www.nysa.pl. Podczas tegorocznych wakacji mamy także propozycje dla miłośników pielgrzymowania Nyską Droga św. Jakuba podczas Jarmarku Jakubowego w dniu 22 lipca br. Na stałe w kalendarzu imprez Województwa Opolskiego wpisały się także Dni Twierdzy Nysa planowane w dniach 28-29 lipca br. oraz Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta w dniach 17-19 sierpnia 2012r. We wrześniu planujemy organizację w Nysie specjalnej konferencji na temat rozwoju turystyki we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i pod honorowym patronatem Prezydenta PR Bronisława Komorowskiego. Tematem konferencji będzie rola lokalnych produktów turystycznych, szlaków tematycznych i atrakcji w kreowaniu rozwoju gmin. To dla nas bardzo ważny temat i swoiste uhonorowanie Nysy za jej dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie turystyki.

Dziękuję za rozmowę.


Red.



o © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 16 lipca 2024
Imieniny
Eustachego, Mariki, Mirelli

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl