Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Nysa
Studia z przyszłością

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci studentów od 2001 roku. Do dziś mury nyskiej Alma Mater opuściło ponad 5100 inżynierów i licencjatów.

O popularności nyskiej uczelni świadczą dane z roku akademickiego 2008/2009, z których wynika, że ponad 40% studentów studiów stacjonarnych pochodzi spoza województwa opolskiego, praktycznie z całej Polski.

Co nowego?

Władze uczelni, starając się sprostać wyzwaniom rynku, co rok poszerzają ofertę kierunków o nowości potrzebne na rynkach pracy. Obecnie wiedzę można zdobyć już na 13 kierunkach: architektura i urbanistyka (w tym także specjalność konserwacja i ochrona zabytków), dietetyka, filologia, w tym specjalność filologia angielska, filologia, w tym specjalność filologia germańska specjalizacja turystyczno – kulturoznawcza, filologia, w tym specjalność język biznesu angielski, filologia, w tym specjalność język biznesu czeski, finanse i rachunkowość, historia, informatyka, jazz i muzyka estradowa, kosmetologia, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo – bezpłatne studia pomostowe, ratownictwo medyczne, rolnictwo specjalność agroturystyka i ekorolnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne.

Od października 2009 roku zostanie uruchomione jedyne w województwie opolskim rolnictwo z dwiema specjalnościami: agroturystyką oraz rolnictwem ekologicznym. Nowością będzie również specjalność konserwacja i ochrona zabytków na kierunku architektura i urbanistyka oraz specjalizacja turystyczno - kulturoznawcza (z nauką języka niemieckiego od podstaw) na specjalności filologia germańska. Dodatkową formą kształcenia będą także studia podyplomowe kierowane do pedagogów: nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz system i instrumentarium Orffa w muzyce estradowej.

Studia 1. stopnia w PWSZ kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (studia 3 - letnie) lub inżyniera (studia 3,5 - letnie) w zależności od wybranego kierunku studiów. Zajęcia realizowane są w trybie bezpłatnych studiów stacjonarnych (dziennych), na których zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz odpłatnych studiów niestacjonarnych (zaocznych), gdzie zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli. Uzyskane kwalifikacje i dyplom uprawniają absolwentów do wykonania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na studiach magisterskich (drugiego stopnia) uczelni akademickich w kraju i za granicą.

Cała gama możliwości

Strukturę uczelni tworzy: 13 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Uzupełniają ją m.in.: nowoczesna Biblioteka (posiadająca ponad 25 700 woluminów), Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa (oferujący możliwość aktywności fizycznej w 26 sekcjach sportowych, klasyfikowany na II miejscu Klasyfikacji Generalnej AZS wśród PWSZów), Dział Współpracy Międzynarodowej (współpracujące z 26 uczelniami z 16 krajów Europy – studenci w ramach programu ERASMUS wyjeżdżają na studia za granicę lub odbywają tam praktykę zawodową), Biuro Karier i Badania Rynku Pracy (udzielające wszechstronnego wsparcia studentom i absolwentom w wejściu i rozwijaniu się na rynku pracy), Oficyna Wydawnicza (wydająca i promująca publikacje nauczycieli akademickich), Dział Praktyk Zawodowych (organizujący zajęcia praktyczno - zawodowe), Centrum Badawczo - Edukacyjne Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny.

Oprócz przekazywania wiedzy na poziomie wyższym, istotną częścią misji PWSZ w Nysie jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych studentów. Działająca przy uczelni Akademicka Scena Artystyczna zrzesza miłośników: muzyki, kina, tańca, teatru i filozofii. Studenci aktywnie działają w 17 kołach naukowych, przygotowują m.in. konferencje oraz wykłady otwarte.

Od września 2005 roku organizowany jest corocznie Nyski Festiwal Nauki, który stał się już tradycją w życiu uczelni i miasta. O popularności przedsięwzięcia świadczy fakt, iż w 2008 roku w 60 pokazach uczestniczyło ok. 3.000 gości.

Od roku 2009 działa także Wirtualna Galeria Artystyczna, której celem jest zaprezentowanie osiągnięć artystycznych studentów i pracowników uczelni. Galeria jest także otwarta na lokalną społeczność, dając tym samym możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych wszystkim chętnym, w tym szczególnie uczniom szkół z naszego regiony, artystom i mieszkańcom.

W ósmym roku swej działalności PWSZ w Nysie posiada bogatą i atrakcyjną bazę materialną, którą stanowi: 9 budynków dydaktycznych, akademik i 2 hale sportowe. Obiekty są wyremontowane i odrestaurowane, czego dowodem jest wyróżnienie Uczelni przez Głównego Konserwatora Zabytków w Polsce. Sale dydaktyczne wyposażone są na najwyższym poziomie.

Uczelnia wspiera studentów pomocą materialną, oferując wiele form stypendiów: socjalne, naukowe, na wyżywienie, sportowe oraz stypendium mieszkaniowe (dla studentów I roku), które fundowane jest przez Urząd Miasta w Nysie.

Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz

Oprócz stypendiów naukowych i socjalnych od 2007 roku studenci pierwszego roku mogą starać się o przyznanie im specjalnego stypendium mieszkaniowego fundowanego z środków finansowych Gminy Nysa. O takie dofinansowanie może się starać każdy student pierwszego roku studiów stacjonarnych, jeżeli miejsce jego stałego zamieszkania jest oddalone od Nysy o ponad 20 km i który otrzymał miejsce w akademiku, bądź wynajął stancję na terenie Nysy. Wysokość dofinansowania wynosi 150 zł do stancji oraz pełny koszt akademika. Kryteria przyznania stypendium określa „Regulamin przyznawania stypendiów mieszkaniowych fundowanych ze środków Gminy Nysa dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie” uchwalony przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W semestrze letnim 2009 roku pomoc taką miesięcznie otrzymywało około 394 studentów pierwszego roku. Od początku współpracy na tym tle z środków gminy Nysa wypłacono do 17 czerwca 2009 roku - 7379 stypendiów na łączna kwotę 1 299 453,75zł.


Red.o © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 22 lipca 2024
Imieniny
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl