wywołanie zgodne z linkiem canonical
Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Samorządy Zagłębia Miedziowego razem powalczą o unijne środki

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Włodarze 31 samorządów z Zagłębia Miedziowego, reprezentujący prawie 400 tysięcy mieszkańców, podpisali dzisiaj (28 stycznia) w Legnicy deklarację o współpracy przy zabieganiu o środki unijne.
 Samorządy Zagłębia Miedziowego razem powalczą o unijne środki

- Jesteśmy bardzo ważnym regionem Dolnego Śląska. Razem reprezentujemy niemal 400 tysięcy mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówi prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. - Teraz po podpisaniu deklaracji pochylimy się nad wspólną strategią wykorzystywania przyszłych środków finansowych z UE. Ich zdobywaniu posłużą skuteczne i sprawdzone w innych samorządach Dolnego Śląska i kraju Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Jak zaznaczył prezydent Legnicy formuła ZIT jest otwarta. Inne samorządy mogą się przyłączyć: – Wszyscy będziemy równi, bez względu na potencjał i siłę. Razem będziemy zabiegać o możliwie duży nasz udział w „unijnym torcie” na nadchodzące lata.

Deklaracja zawiązania współpracy gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego ma na celu wypracowanie najkorzystniejszej formuły wspólnego pozyskiwania środków inwestycyjnych w zbliżającej się perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Prace i konsultacje nad nią samorządy rozpoczęły w listopadzie minionego roku.

- W realizacji tego projektu będziemy się solidarnie wspierać. Nie rywalizujemy ze sobą. Przygotujemy strategię pozyskiwania środków na unowocześnianie naszych miast, gmin i powiatów. Łączy nas ta cenna inicjatywa – podkreślił prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Wśród inwestycji, dofinansowanych z kolejnego budżetu Unii Europejskiej, mogą się znaleźć m.in. ważne połączenia drogowe, centra przesiadkowe, przedsięwzięcia ekologiczne i niskoemisyjne oraz wiele usług publicznych dla lokalnych społeczności.

Podpisanie deklaracji to początek współdziałania gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci miast zdecydowali o powołaniu grupy roboczej, która m.in. przygotuje program i stworzy strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla naszego regionu, oszacuje budżet projektu oraz konsultować i negocjować będzie nasze propozycje z marszałkiem województwa.

Podczas spotkania w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Marek Obrębalski, przedstawił tematyczną prezentację i zachęcał uczestników do wspólnej dbałości o przyszły rozwój regionu wraz z samorządem województwa.

Oto treść Deklaracji:

Reprezentując mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie gmin oraz powiatów:

gminy Chojnów, gminy Miejskiej Chojnów, gminy Gaworzyce, gminy Głogów, gminy Miejskiej Głogów, gminy Góra, gminy Grębocice, gminy Jemielno, gminy Jerzmanowa, gminy Kotla, gminy Krotoszyce, gminy Kunice, gminy Legnica, gminy Legnickie Pole, gminy Lubin, gminy Miłkowice, gminy Niechlów, gminy Pęcław, gminy Polkowice, gminy Prochowice, gminy Przemków, gminy Radwanice, gminy Rudna, gminy Ruja, gminy Wąsosz, gminy Żukowice, Powiatu Głogowskiego, Powiatu Górowskiego, Powiatu Legnickiego, Powiatu Lubińskiego, Powiatu Polkowickiego,

jak również mając na względzie troskę o rozwój społeczno-gospodarczy tegoż Obszaru, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz ustanowienia partnerstwa, pogłębiającego naszą współpracę i integrację terytorialną w celu zoptymalizowania wykorzystania szans i potencjałów rozwojowych w przyszłym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Podejmujemy wyzwania zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla zapewnienia warunków trwałego rozwoju na obszarze objętym Deklaracją.

Wykorzystując potencjał ok. 450 tys. mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, deklarujemy:

1. Zintensyfikowanie działań, mających na celu zacieśnienie współpracy i wzmocnienie więzi partnerskich oraz podniesienie jakości i skuteczności działania reprezentowanych przez nas jednostek samorządu terytorialnego.

2. Stosowanie zasady partnerstwa i współpracy, dążąc do zrównoważonego rozwoju całego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Wypracowanie formy organizacyjno-prawnej partnerstwa zdolnego do skutecznego zabezpieczania interesów gmin i powiatów członkowskich względem działań instytucji centralnych i regionalnych w zakresie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027.

4. Podjęcie wspólnych prac na rzecz opracowania strategicznego dokumentu rozwoju Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym prac na rzecz zarówno zdiagnozowania obszarów wymagających intensywnego wsparcia, jak również określenia potencjałów rozwojowych podregionu, a w konsekwencji zidentyfikowania wyzwań, wizji, celów i zadań przed nim stojących.

5. Dążenie do uchwalenia na naszym Obszarze Funkcjonalnym instrumentu terytorialnego, przyczyniającego się do realizacji polityki rozwoju, który uwzględniał będzie wyznaczone przez nas cele strategiczne oraz kierunki Polityki Spójności UE w okresie 2021-2027.

6. Współpracę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Rządem RP w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia wypracowanej przez nas strategii rozwoju oraz uczynienia przyjętej przez nas formy partnerstwa beneficjentem sposobu wspomagania obszarów funkcjonalnych ze środków unijnych oraz krajowych.

Deklaracja gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi wyraz woli naszej współpracy, jak również świadectwo odpowiedzialności za równomierny i zrównoważony rozwój terytorialny naszego podregionu i całego Dolnego Śląska. Deklaracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych ani prawnych dla którejkolwiek ze stron. Szczegółowe zasady współpracy, w zależności od przyjętej formy prawnej, zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach bądź umowach zawartych między stronami.


otomedia.plo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 31 stycznia 2023
Imieniny
Joanny, Ksawerego, Luizy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Kazo.pl
Ogłoszenia i oferty nieruchomości