Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Wrocław
Dolny Śląsk potrzebuje spójnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. W ciągu ostatnich dwóch lat udostępniliśmy kierowcom ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5. Kolejne drogi szybkiego ruchu są na etapie prac przygotowawczych. Spójna i kompletna sieć jest podstawą sprawnie funkcjonującego regionu i wpływa na poprawę jakości transportu blisko- i dalekobieżnego.
Dolny Śląsk potrzebuje spójnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego

Autostrada A4, droga ekspresowa S3, droga ekspresowa S5 i droga ekspresowa S8 stworzą spójny układ komunikacyjny na południowym obszarze Dolnego Śląska.

25 września 2019 r. prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa.

Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka S5 od Korzeńska do węzła  Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, a jego realizacja pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dużych prędkości poprzez połączenie drogi ekspresowej S3 i S8. Usytuowanie nowej drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy wschód - zachód, który odciąży istniejący układ drogowy dróg krajowych i wojewódzkich przede wszystkim od transportu ciężarowego. Obciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości, wpłynie na poprawę warunków życia w regionie oraz zwiększy dostępności terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

 

Wzajemne oddziaływanie nowych szlaków S3, S5, S8 i A4, warunki ruchowe oraz oddziaływanie środowiskowe będą podlegały szczegółowej analizie, przy maksymalnym wykorzystaniu opracowań realizowanych dla A4 i S8. Dotychczasowe analizy prowadzone dla autostrady A4 uwzględniają drogę ekspresową S3 oraz projektowaną drogę ekspresową S8. Natomiast ze względu na wzajemne oddziaływanie nowych korytarzy A4 Wrocław - Krzyżowa i wprowadzonego ww. rozporządzeniem, nowego przebiegu S5, analizy te zostaną rozszerzone o studium korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

 

Takie działanie pozwoli na wypracowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego uwzględniającego natężenie ruchu, uwarunkowania środowiskowe i terenowe. Kompleksowe podejście do prac analitycznych, uwzględniające istniejącą i planowaną sieć dróg krajowych na Dolnym Śląsku, pozwoli na opracowanie dokumentacji niezbędnej do podejmowania dalszych decyzji i działań w celu stworzenia funkcjonalnego i spójnego układu dróg, uwzględniającego aspekty społeczne, logistyczne i ekonomiczne

 

A4 newralgiczną arterią Dolnego Śląska

Autostrada A4 stanowi kręgosłup układu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa - Krakowiec. Autostrada A4 na terenie Polski liczy ok. 672 km, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju. Natomiast dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, przez co jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju.

 

Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad m.in. nie posiada pasa awaryjnego (występuje on tylko na krótkich odcinkach), brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami  dochodzi  do  100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla autostrad jest sprawą pilną i niezwykle ważną.

 

W tym celu  prowadzimy prace przygotowawcze, polegające na analizie wariantów budowy autostrady po nowym śladzie lub rozbudowy istniejącego odcinka, poprzez poszerzenie go o trzeci pas ruchu i pas awaryjny.

 

Analizujemy różne rozwiązania

Analizujemy obecnie trzy warianty rozwiązań:

  • Wariant 1 - Rozbudowa istniejącej autostrady A4 w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny).
  • Wariant 2 - Budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odcinku Legnica - Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu A4 (na długości odcinka, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowy nowych obiektów, bądź budowy skrzyżowań jednopoziomowych.
  • Wariant 3 - Budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przenalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowy nowych obiektów, bądź budowy skrzyżowań jednopoziomowych.

 

Analiza ta pozwoli na podjęcie dalszych decyzji dotyczących kompleksowych rozwiązań dla tego odcinka autostrady A4 i dokonanie optymalnego wyboru dostosowania autostrady A4 do potrzeb użytkowników w bliższej i dalszej perspektywie czasowej.

DK8 od Wrocławia do Kłodzka drogą o parametrach klasy S

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe.

 

Obecnie trwają prace nad przedłużeniem drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka. W trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy  ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

 

Ponad 50 km dróg w realizacji

Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. Jeszcze w tym miesiącu podpiszemy umowę z wykonawcą na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km. Przypomnijmy, że to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy.

 

Nowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

 

Kolejny krok w realizacji S3 do granicy

Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch ostatnich, na terenie Dolnego Śląska, fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km. 31 października został złożony wniosek o decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla odcinka S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o ZRID dla odcinka przygranicznego od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021 roku.

 

Więcej o inwestycjach:

 

Obwodnica Bolkowa na ukończeniu

W bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 realizowana jest obwodnica Bolkowa o długości około 8 km. Inwestycja zaawansowana jest już w ponad 95%. Wykonawca prowadzi obecnie prace wykończeniowe. 30 października została udostępniona do ruchu pierwsza łącznica na nowo wybudowanym fragmencie obwodnicy, dzięki czemu zlikwidowany został objazd DK3 pomiędzy miejscowościami Stare Rochowice - Jeżów. Kontraktowy termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Bolkowa przypada w kwietniu 2020 r.

 

 

 


gddkiao © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Poniedziałek 15 lipca 2024
Imieniny
Henryka, Igi, Włodzimierza

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl